torsjö live

Flyktingboenden ska nu hemlighållas

Flyktingboenden ska nu hemlighållas

Alla planerade boenden för ensamkommande flyktingbarn i Hässleholms kommun ska från och med nu sekretessbeläggas. Det har socialnämnden beslutat.

– Vi har tidigare, efter samtal med juristen, beslutat att inte ha sekretess på var boendena planeras, men nu finns det en dom i kammarrätten som ger rätt till det, berättar Lena Nilsson (S), ordförande i socialnämnden.

Nämnden beslöt också att ställa sig bakom ett nytt avtal om att ta emot 130 ensamkommande barn.

Socialnämndens ordförande Lena Nilsson (S) förklarar att alla planerade boenden för ensamkommande barn nu blir hemliga. Foto: Urban Önell
Socialnämndens ordförande Lena Nilsson (S) förklarar att alla planerade boenden för ensamkommande barn nu blir hemliga. Foto: Urban Önell

Beslutet betyder att socialförvaltningen i fortsättningen inte kommer att svara på frågor om var boende för ensamkommande barn planeras eller om ett visst hyresavtal finns eller inte.

Kammarrättens dom ger socialnämnden i Lund rätt mot en man som begärde att få ut uppgift om det fanns ett hyresavtal för en viss fastighet med syfte att bedriva boende för ensamkommande flyktingbarn eller asylsökande. Kommunen hävdade att sekretess gällde på grund av samhällets ansvar att förebygga och hantera fredstida kriser.

– Detta är en säkerhetsåtgärd med anledning av den senaste tidens händelser med bränder på boende för ensamkommande flyktingbarn i Lund och runt om i Sverige, skrev socialnämnden i Lund.

Kammarrättens i Göteborg delar den uppfattningen.

I Hässleholm har inga boenden hittills utsatts för bränder eller andra angrepp.

– Det är vi mycket tacksamma för, men eftersom det hänt på andra håll vill vi arbeta förebyggande för att skydda våra boenden, säger Lena Nilsson.

Dialog med andra förvaltningar

Socialnämnden kommer nu att kontakta andra berörda förvaltningar i kommunen för att diskutera vilken sekretess de kan hålla när det gäller boendena. Hos exempelvis tekniska nämnden finns handlingar om planerade köp, förhyrning och byggande av fastigheter för flyktingboenden.

Det är fortfarande inte bestämt om ett informationsmöte för grannarna ska hållas när det gäller det planerade boendet för ensamkommande barn med svåra trauman i villaområdet på Stattena.

– Vi har inte kommit fram till något jättebra, vi håller fortfarande på och diskuterar det. Vi vill egentligen inte vara hemliga. Den här sekretessen står i konflikt med att vi gärna vill ha en dialog med invånarna, säger socialchefen Sus Lantz Eriksen.

Frågan är när det är lämpligt att informera.

– Det är svårt innan en fastighet är köpt och innan vi börjat planera, säger Sus Lantz Eriksen.

I vilket fall planeras alltid öppet hus efter att en verksamhet öppnats.

– Då kan vi vara öppna för då har vi personal på plats dygnet runt, och även vakter, så vi kan skydda objektet, säger Sus Lantz Eriksen.

20 barn blev 260

Kommunens tidigare avtal om ensamkommande barn gällde 20 platser. I verkligheten har 260 barn tagits emot. Skillnaden beror dels på att barn som kommer hit på grund av anknytning inte räknas in och dels på att varje barn som fått uppehållstillstånd under året ger utrymme för ett nytt.

Hässleholms nya fördelningstal för 2016 innebär att kommunen skulle ta emot 183 barn. Migrationsverket har dock rekommenderat ett avtal på 130 barn till en början och socialnämnden föreslår därför att kommunstyrelsen fattar beslut om det.

– Det är ett första steg, sedan får vi se hur det utvecklar sig framöver, säger Lena Nilsson.

Pressen är fortfarande stor på personalen som måste ordna placering för barnen inom 48 timmar.

– Vi ligger fortfarande back. Normalt kan det ta fyra -fem månader att utreda ett familjehem. Systemet är inte byggt för att klara det på 48 timmar, säger Sus Lantz Eriksen.

Både SD och FV sa nej till det nya avtalet. SD ville ha ett nollavtal och reserverade sig mot beslutet. Sus Lantz Eriksen betonar socialnämndens ansvar för de barn som vistas eller kommer att vistas i kommunen.

– Men regeringen utreder nu om det blivit fel i fördelningen och behövs en ny modell. Det är inte så rättvist att vissa kommuner, däribland Hässleholm, har tagit emot väldigt många barn genom anknytning på grund av att här redan finns mycket flyktingar, säger hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se