torsjö live vers2

Oenighet om att bygga hus för flyktingbarn

Oenighet om att bygga hus för flyktingbarn

Hela oppositionen röstade emot att Hässleholms kommun ska bygga sex villor för flyktingbarn till en totalkostnad på 29,7 miljoner kronor. Voteringen i tekniska nämnden slutade sex-fem för att föreslå kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att besluta bygga husen och finansiera dem genom upplåning.

Socialnämnden har svårt att hitta boendeplatser och prognosen visar ett fortsatt stort behov. Dessutom betalar kommunen idag för 70-80 barn som är placerade i andra kommuner på grund av platsbrist här. Dessa kostar i snitt 2 700 kronor per dygn och person, medan statsbidraget ligger på 1 900 kronor. Kommunen kan bygga villorna för nära fem miljoner kronor styck och ändå klara alla kostnader för verksamheten på bidraget.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– I korta ordalag kan vi genom att bygga villorna ta hem utplacerade barn som idag kostar mycket, säger Lars Olsson (C) ), ordförande i tekniska nämnden.

Genom att bygga nytt kan husen också anpassas efter verksamhetens önskemål. I framtiden kan de antingen användas till andra behov inom kommunen, exempelvis LSS-boende, eller säljas för privat nyttjande. Enligt statistik som kommunen tagit fram lär marknadsvärdet ett år efter uppförandet dock bara vara hälften av byggkostnaden.

Ändå försäkrar Lars Olsson att projektet lönar sig.

– Med de statliga bidragen blir det en stor ekonomisk vinst i det sjuårsperspektiv vi räknar med. Redan efter ett år går det ihop, säger han.

Varje villa ska ha nio sovrum, åtta för barnen och ett för personal. Det finns ännu inget förslag på var i kommunen villorna ska placeras. De kan tidigast vara klara om ett år.

M, L, KD, FV och SD sa nej. SD reserverade sig och ville ha medborgardialog om eventuella risker med placering av husen. L lämnade en protokollsanteckning och ville att andra alternativ skulle tas fram, exempelvis byggnader på garnisonsområdet och eventuellt tomma skolor.

Lars Olsson tycker att tekniska nämnden fått orättvis kritik för att ha sålt flera nedlagda skolor och ett bostadshus i Bjärnum där det tidigare också varit tryckeri.

– Det hade varit väldigt svårt och inte heller lönat sig att bygga om dem till boende för flyktingbarn, säger han.

Huset i Bjärnum har köpts av en privatperson med avsikten att bygga om det till just flyktingboende.

– Vi hade utrett möjligheterna att bygga om det innan vi sålde det, säger Olsson.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se