torsjö live vers2

Föreslår dyr hyra av Havremagasinet

Föreslår dyr hyra av Havremagasinet

Havremagasinet byggs om för 50 miljoner kronor och kommunen hyr lokaler för 5,1 miljon kronor per år i 25 år, enligt förslaget som tekniska nämnden vill att kommunfullmäktige klubbar. Foto: Urban Önell
Hibab bygger om havremagasinet för 50 miljoner kronor och kommunen hyr lokaler för 5,1 miljon kronor per år i 25 år, enligt förslaget som tekniska nämnden vill att kommunfullmäktige klubbar. Foto: Urban Önell

Hässleholms kommun föreslås hyra lokaler till barn- och utbildningsförvaltningen i Havremagasinet som ägs av kommunala bolaget Hibab. Det kan bli en dyr affär. Hyran beräknas till 5,1 miljoner per år, vilket på 25 år uppskattas bli cirka 30 miljoner kronor dyrare än om kommunen skulle köpa huset för 20 miljoner. Dessutom föreslås kommunfullmäktige gå i borgen för att Hibab ska kunna låna 50 miljoner kronor till att bygga om Havremagasinet och skapa 126 nya kontorsarbetsplatser. Byggnaden är värderad till åtta miljoner kronor.

I januari fick kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägga Hibabs ombyggnad av Havremagasinet eftersom frågan om eventuellt hyresavtal inte hade behandlats.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Nu har tekniska nämnden beslutat föreslå ett hyresavtal på 25 år, trots att det blir dyrt och trots att kommunen tidigare haft ambitionen att äga de lokaler som används för den kommunala verksamheten.

Anledningen är att det är bråttom att samlokalisera barn- och utbildningsförvaltningens lokaler som idag är utspridda och dessutom har brister när det gäller säkerhet och tillgänglighet. När de flyttas in i Havremagasinet frigörs lokaler för andra verksamheter, främst för Ungdomscentrums gymnasieverksamhet som kan integreras med Jacobsskolans. Ungdomscentrum har idag stor brist på lokaler, trots den ombyggnad som i höstas frigjorde utrymmen på Jacobsskolan.

– Ett köp kräver andra ställningstaganden. Det gäller inte bara Havremagasinet. Vi får ha en policy för vad vi ska äga, säger Lars Olsson (C ), ordförande i tekniska nämnden.

Nämnden vill dock att kommunen ska ha möjlighet att köpa Havremagasinet inom två år och en sådan klausul är därför inskriven i hyreskontraktet.

Ernst Herslow (FV) argumenterade för att kommunen skulle köpa Havremagasinet så snart som möjligt. Votering slutade 8-1. SD avstod från att delta i beslutet.

Cirka 3 000 kvadratmeter i Havremagasinet ska anpassas. Barn- och utbildningsförvaltningen behöver cirka 110 kontorsarbetsplatser och Havremagasinet får alltså plats för ytterligare någon kommunal verksamhet, eventuellt fritidsförvaltningens administration. Även IT-avdelningen, som redan finns i Havremagasinet, skulle kunna få fler arbetsplatser.

Omflyttningarna innebär ingen kostnadsbesparing, tvärtom. Den totala kommunala lokalkostnaden ökar med cirka 5,4 miljoner kronor per år vid en förhyrning och cirka fyra miljoner kronor per år vid kommunalt ägande. Om externa förhyrningar kan avslutas och de egna lokaler som lämnats kan anpassas och utnyttjas fullt ut kan kostnadsökningen stanna vid 3,7 respektive 2,3 miljoner kronor per år.

Enligt tekniska förvaltningens utredning  är de 50 miljoner det kostar att bygga om Havremagasinet dessutom betydligt mindre än vad det skulle kosta att bygga en ny kontorsbyggnad.

Kommunfullmäktige avgör både frågan om hyresavtalet och lånet för ombyggnaden.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se