torsjö live vers2

Över 3 500 på namnlista för paviljongen

Över 3 500 på namnlista för paviljongen

Över 3 500 personer har nu skrivit på protestlistorna mot byggplanerna i Officersparken och flytt eller rivning av musikpaviljongen. Frågan är om det påverkar kommunfullmäktiges beslut i ärendet på måndag kväll när motionen om en ändring i detaljplanen ska tas upp för andra gången.

Vykorten i A4-format med den upplysta musikpaviljongen kunde åter köpas på torget på lördagen.
Vykorten i A4-format med den upplysta musikpaviljongen kunde åter köpas på torget på lördagen.

På lördagsförmiddagen fanns Leif Henningson åter på Stortorget för att ta emot namnunderskrifter och sälja korten med bild på paviljongen, denna gång med hjälp av Kay Alfredsson. Tillsammans med de namn som Helena Karlsson på Kafé Verum överlämnade till kommunen i onsdags har antalet nu med råge passerat 3 500.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Varje dag har kommit folk som vill skriva på listorna, berättar Helena Karlsson.

Hon vill vara optimist inför beslutet på måndag.

– Jag tror att det har blivit prestige, att de har bestämt sig för att flytta paviljongen. Men jag hoppas ändå, säger hon.

Hon tycker att det skulle vara väldigt tråkigt om musikpaviljongen förstörs.

– Risken är att den rasar ihop om de börjar riva i den för att flytta den. Det är sorgligt att de som bestämmer inte uppskattar skönhet och vackra miljöer. Det är också viktigt, det är inte bara pengar som ska styra, men det är väl det som det handlar om, säger hon.

Hon tror dock inte att det behöver vara kört för paviljongen om motionen avslås.

– Nej, det kan komma överklaganden och de måste inte heller bygga i parken bara för att det är tillåtet i detaljplanen. Det här handlar om att vilja. Om man bara vill så går allt att lösa, säger hon.

Fullmäktiges sammanträde hålls denna gång inte i den vanliga lokalen, i kulturhusets röda salong, utan i T4:s matsal, nära både kaserngården dit paviljongen enligt planerna ska flyttas och Officersparken.

För en månad sedan blev det återremiss av SD:s motion om revidering av detaljplanen så att byggnation förbjuds och paviljongen får stå kvar i parken. John Bruun (L) begärde återremiss med motiveringen att handlingar och uppgifter var bristfälliga och vilseledande. Bland annat fattades länsantikvariens skrivelse om de kulturhistoriska värdena hos paviljongen som nu lagts till i beslutsunderlaget.

En annan nyhet är de animerade bilderna på paviljongens framtida placering på kaserngården och på det planerade femvåningshuset på plats i Officersparken och helt omgiven av stora träd, ett par av dem placerade tätt intill huset.

Bilden, som nu finns i handlingarna, visar hur det planerade femvåningshuset skulle placeras i Officersparken, med stora träd på alla sidor.
Bilden, som nu finns i handlingarna, visar hur det planerade femvåningshuset skulle placeras i Officersparken, med stora träd på alla sidor.

Underlaget är i övrigt i stort sett identiskt med det som fanns förra gången. En ny tjänsteskrivelse, författad av biträdande kommunchefen Charlotte Nygren Bonnier och kommunjuristen samt vikarierande kanslichefen Magnus Gjerstad, kommer till samma slutsats som förra gången: motionen bör avslås.

Sammanträdet på måndag klockan 18 är öppet för allmänheten.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se