torsjö live

Citygross ser utrymme i Hässleholm

Citygross ser ett tillräckligt kundunderlag i Hässleholm. – Det är vår bedömning. V i har gjort en handelsutredning, säger informationschef Mikael Lagerwall. Kommunalråden Lena Wallentheim (S), Mats Sturesson (C ) och Pär Palmgren (M) hävdar att de hanterar Citygross som vilken annan etablering som helst. Mikael Lagerwall berättar att ledningsgruppen för Citygross i Hässleholm är […]

Han lämnar Kvantum när Citygross kommer

Arne Henrysson har varit butikschef på Ica Kvantum i Hässleholm i 17 år. Men den 1 juni tackar han för sig och lämnar butiken, delvis på grund av att Citygross etablerar sig intill. – Det har med det att göra, men det är inte hela anledningen. Jag bor i Ängelholm och har kört fram och […]

18,3 miljoner liter avloppsvatten läckte ut

18,3 miljoner liter avloppsvatten läckte ut från undermåliga ledningar på två olika platser i Hässleholm och rann ut i den dagvattendamm där länsstyrelsen för ett år sedan uppmätte höga halter av både bakterier och en rad andra ämnen. Det framgår av ett yttrande från miljökontoret och Hässleholms vatten till länsstyrelsen. Läckorna är nu åtgärdade och […]

Räddningstjänst i Vinslöv stänger dagtid

Räddningstjänstens avdelning i Vinslöv stängs dagtid måndag-fredag från och med måndag, den 11 april. Orsaken är svårigheten att rekrytera personal som bor på orten till deltidsstyrkan som nu är för liten för att kunna upprätthålla beredskap dygnet runt. Genom att begränsa beredskapen till kvällar och helger kan kravet på att brandmännen ska ha fast arbete […]