torsjö live vers2

Räddningstjänst i Vinslöv stänger dagtid

Räddningstjänst i Vinslöv stänger dagtid

Räddningstjänstens avdelning i Vinslöv stängs dagtid måndag-fredag från och med måndag, den 11 april. Orsaken är svårigheten att rekrytera personal som bor på orten till deltidsstyrkan som nu är för liten för att kunna upprätthålla beredskap dygnet runt. Genom att begränsa beredskapen till kvällar och helger kan kravet på att brandmännen ska ha fast arbete i Vinslöv tas bort och det räcker att bo i Vinslöv och klara beredskap kvällar och helger.

Räddningstjänsten har svårt att rekrytera folk. Heltidsstyrkan i Hässleholm får ta större ansvar när deltidsstyrkan i Vinslöv stänger dagtid. Foto: Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har svårt att rekrytera folk. Heltidsstyrkan i Hässleholm får ta större ansvar när deltidsavdelningen i Vinslöv stänger dagtid. Foto: Räddningstjänsten

Räddningschef Daniel Sirensjö informerar i ett pressmeddelande om att bedömningen att det inte längre är möjligt att bemanna avdelningen dagtid gjorts gemensamt av räddningstjänsten och räddningsmännen, tidigare benämnda deltidsbrandmän.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Sedan 2006 har två tredjedelar av deltidarna i Vinslöv försvunnit. Fem man i fyra skift har blivit två man i tre skift. De senaste två åren har stationen varit obemannad var fjärde vecka. I dagsläget har endast två av de sex räddningsmännen arbete på orten och därmed är situationen ohållbar.

Från och med måndag har avdelningen enbart beredskap klockan 18-06  under vardagar samt dygnet runt under helger.

Daniel Sirensjö försäkrar att heltidsstyrkan i Hässleholm även i fortsättningen ska kunna nå 95 procent av invånarna med en skadeavhjälpande enhet inom 15 minuter och en enhet med rökdykarförmåga inom 20 minuter. Kommunen uppfyller på det sättet kraven i Lagen om skydd mot olyckor. Heltidsstyrkan har också utökats med ett femte skift sedan 2013 på grund av den minskade bemanningen i deltidskårerna.

Kommunen har dessutom börjat titta på en ny placering av brandstationen i Hässleholm i anslutning till riksvägarna 21 och 23. Målsättningen är att snabbare kunna ta sig ut i de olika kommundelarna, bland annat Vinslöv.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se