torsjö live vers2

På måndag stängs vägen för rondellbygget

På måndag stängs vägen för rondellbygget

På måndag startar bygget av rondellen vid Citygross i Hässleholm och Kristianstadsvägen stängs för trafik mellan Hantverksgatan och Frykholmsgatan. I knappt två månader ska trafiken ledas om via Hovdalavägen och Södra Kringelvägen, en kilometerlång omväg söderut.

Rondellen ska snart byggas här, i korsningen Borggårdsgatan-Kristianstadsvägen. Foto: Berit Önell
Rondellen ska snart byggas här, i korsningen Borggårdsgatan-Kristianstadsvägen. Foto: Berit Önell

Rondellbygget var en förutsättning för att Citygross skulle kunna byggas på platsen. Med en rondell ska trafikkaos undvikas i den redan hårt trafikerade korsningen Borggårdsgatan – Kristianstadsvägen som kommer att belastas ännu mer när Citygross öppnar i höst.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Fastighets AB Centur som äger fastigheten där Citygross nu byggs ska betala 25 procent av kostnaden för rondellen, dock högst 421 000 kronor. Resten står kommunen för.

Kostnaden var från början beräknad till 1,7 miljoner kronor, men justerades sedan till 2,1 miljoner, bland annat för att ny beläggning krävs på Borggårdsgatan . Kommunstyrelsen har avsatt 1,7 miljoner kronor och räknat med att fastighetsägaren får betala 400 000 kronor.

Kanske blir det nu något billigare. Älmby entreprenad vann upphandlingen och har lovat göra jobbet för 1 589 000 kronor.

Arbetet beräknas pågå under tiden 18 april – 17 juni.

Kommunen informerar via sin hemsida om förändringarna i trafiken. Cyklister och fotgängare hänvisas under byggtiden till gång- och cykelbanan på Kristianstadsvägens norra sida.

Infarten till Ica Kvantum och övriga butiker kommer att ske via Majorsgatan.

Berit Önell

Den röda sträckan på Kristianstadsvägen stängs av och trafiken hänvisas till den gula sträckan via Hovdalavägen och Södra Kringelvägen, förbi Magle våtmark.
Den röda sträckan på Kristianstadsvägen stängs av och trafiken hänvisas till den gula sträckan via Hovdalavägen och Södra Kringelvägen, förbi Magle våtmark.
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se