torsjö live vers2

Lars Olsson(C) minns ej prat om sanering

Lars Olsson(C) minns ej prat om sanering

Det var aldrig tal om att kräva sanering av skrotfirman KAABS förorenade mark innan kommunen köpte den av USmark AB.

– Det var ingen sådan diskussion, vad jag minns. Men jag kan hålla med om att det borde ha gjorts, säger tekniska nämndens ordförande Lars Olsson (C), som var kommunalråd när beslutet att köpa marken fattades av kommunstyrelsen 2002.

Fastigheten finns med på länsstyrelsens risklista över förorenade områden i Skåne.

Enligt Lars Olsson (C ) var det aldrig tal om att kommunen skulle ställa krav på förre ägaren av den förorenade före detta KAABS skrotfirma. Foto: Berit Önell
Enligt Lars Olsson (C ) var det aldrig tal om att kommunen skulle ställa krav på förre ägaren av den förorenade före detta KAABS skrotfirma. Foto: Berit Önell

Kommunen är nu på väg att sälja tomten till Dahlqvists bil AB som planerar att bygga ny bilhall och verkstad där.  Strax före den ursprungliga tillträdesdagen i december 2015 upptäcktes stora mängder föroreningar.  Diverse rester från skrotningsverksamheten kom fram när ytliga schaktningsarbeten påbörjades. Marken är också kraftigt missfärgad av oljerester med mera.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Köpet pausades och ett tilläggsavtal upprättades där kommunen skulle bekosta sanering upp till 2,5 miljoner kronor. Men det står nu klart att det inte räcker och ett nytt förslag där köpeskillingen sänks från 1,5 miljon till en krona och kommunen betalar upp till fem miljoner för efterbehandlingen ska upp till beslut i tekniska nämnden imorgon, tisdag. Därefter avgör kommunstyrelsen om pengarna ska tillskjutas och löfte ges om fortsatt ekonomiskt åtagande om miljönämnden eller länsstyrelsen ställer krav inom de närmaste tio åren.

Men totalkostnaden för den pågående saneringen stannar inte vid varken fem eller sex miljoner kronor utan landar snarare på 8,3 miljoner kronor. Dahlqvists bil ska, enligt förslaget stå för 2,25 miljoner kronor. Men båda parter har rätt att bryta avtalet om kostnaden överstiger fem miljoner kronor och företaget får då ersättning för sina utgifter, alltså redan nu. Lars Olsson säger att han inte fått någon indikation på att det skulle vara aktuellt.

Lars Olsson var kommunalråd när kommunstyrelsen beslöt att köpa fastigheten.
Lars Olsson var kommunalråd när kommunstyrelsen beslöt att köpa fastigheten.

Marken ska ha sanerats vid tre tillfällen tidigare, två gånger på kommunens bekostnad, men uppenbarligen har det inte gjorts på rätt sätt.

– Det talar väl för att kommunen i fortsättningen får göra mycket noggrannare beräkningar. Jag vet inte hur de tidigare undersökningarna har gjorts, men jag kan undra varför det här inte upptäckts tidigare, säger Lars Olsson.

Han är medveten om att fastigheten finns på länsstyrelsens risklista.

– Det skulle kunna leda till att marken på sikt måste saneras även om den inte bebyggs. Vi hade nog blivit tvungna att göra något åt det förr eller senare, säger han.

Han vill inte uttala sig om hur allvarligt det kan vara att föroreningarna har legat kvar så länge i marken.

– Det får du fråga miljökontoret om, säger han.

Frilagt har förgäves sökt både miljöchef Sven-Inge Svensson och ansvarig miljöinspektör. Kommunalråden Lena Wallentheim (S) och Mats Sturesson (C) ville inte uttala sig i fredags, trots att det anmärkningsvärda ärendet kommer att hamna på deras bord inom kort.

De kommunalråd som 2002 var med och beslöt att köpa marken utan att ställa några krav på vare sig undersökning eller sanering var, förutom Lars Olsson, Bengt Andersson (S), som då var kommunstyrelsens ordförande, och Bo-Anders Thornberg (M).  Även nuvarande oppositionsrådet Pär Palmgren satt med i kommunstyrelsen vid tillfället och var den som justerade protokollet.

Lars Olsson förklarar att anledningen till att marken köptes var dess strategiska läge.

– Det gjorde att vi ansåg att den kunde ha betydelse inom handeln, säger han.

Fastigheten såldes också till ett företag som planerade ett handelsprojekt, men inte kunde fullfölja sina intentioner.

– De ville sälja tillbaka fastigheten och vi köpte den igen till samma pris som vi sålt den för, berättar Lars Olsson.

Han tror inte att projektet nu kommer att bli dyrare än vad som redan beräknats, så länge ingen myndighet ställer nya krav.

– Det som är kvar att sanera nu är bara marken där de nuvarande barackerna står, förklarar han.

Fastigheten har riskklass 2 i länsstyrelsens inventering av förorenade områden i kategorin före detta bilskrot och skrothandel. Platsen är i fas 1, vilket betyder att den bara har identifierats, inte undersökts närmare ännu.

Länsstyrelsens utredare skriver att den preliminära riskklassningen är en tvåa för objekt där det kan finnas stor risk för negativa effekter på människor och miljö. Det betyder här generellt att de ligger i eller nära skyddsvärda området, till exempel med behov av grundvattenskydd.

Frilagt har sökt ansvariga på länsstyrelsen och även ledningen för Dahlqvists Bil för kommentarer.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
15/4 Gravt förorenad mark slukar miljoner kronor

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se