Gruppen-3a-328x120

Utredningen om gödsellagunen återupptas

Utredningen om gödsellagunen återupptas

Utredningen om misstänkt miljöbrott för en läckande gödsellagun i Sösdalatrakten återupptas. Det har överåklagaren beslutat.

Hässleholms miljöchef Sven-Inge Svensson hade begärt överprövning av beslutet i januari att lägga ner förundersökningen. Han vände sig främst emot åklagarens motivering att effekten av utsläppet inte gick att bevisa eftersom miljökontoret inte tagit prover. Men nu betonar överåklagaren att straffansvar för miljöbrott inte kräver att skadan av ett utsläpp kan bevisas.

Den läckande gödsellagunens kanter var inte gjutna utan bara tätade med gummiduk.
Den läckande gödsellagunens kanter var inte gjutna utan bara tätade med gummiduk. Foto: Miljökontoret

Läckaget uppmärksammades av en anonym anmälare i april 2014. Enligt anmälan hade stora mängder flytgödsel sannolikt under lång tid runnit via en mindre bäck ut i Tormestorpsån och vidare till Finjasjön.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det syntes vid vårt första tillsynsbesök att det hade hållit på ett tag. Sedan läckte det även när vi var där i december, säger Sven-Inge Svensson som lämnade in två åtalsanmälningar.

Han är nöjd med överåklagarens beslut att ta upp förundersökningen igen och särskilt med formuleringen att skadan inte behöver bevisas för att ett miljöbrott ska vara straffbart.

– Det var länge sedan det var så, i den nya miljölagstiftningen är ett utsläpp ett brott även om skadan visar sig långt senare. Annars skulle det inte vara brottsligt att använda miljöfarliga bekämpningsmedel som kan mätas i grundvattnet efter 20 år eller freoner som skadar ozonskiktet om 100 år, säger han.

Överåklagaren skriver i sitt beslut att beslutsunderlaget är otillräckligt och att ytterligare utredning därför krävs. Bland annat är det oklart om det rör sig om två olika utsläpp eller om läckaget åtgärdades någon gång mellan april och december.  Det är inte heller klarlagt om gödsellagunen var så utformad och hade sådan kapacitet att läckage till omgivningen normalt inte skulle kunna ske.

– Det bör understrykas att någon effekt till följd av läckage och avrinning inte krävs för straffansvar, skriver Bengt Åsbäck, vice överåklagare, i beslutet.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
2/2 Läckande gödsellagun leder inte till åtal

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se