torsjö live vers2

Äldreboenden kan få lägre bemanning

Äldreboenden kan få lägre bemanning

Förslaget om sänkt bemanning på särskilda boenden inom äldreomsorgen tas upp igen när omsorgsnämnden måste spara ytterligare.

Omsorgschef Annika Andersson hade fått i uppdrag att presentera nya sparförslag vid omsorgsnämndens sammanträde i maj, men redan i handlingarna inför sammanträdet nu på måndag finns förslag om minskad bemanning med.

Omsorgschef Annika Andersson. Foto: amtryck.se
Omsorgschef Annika Andersson. Foto: amtryck.se

Omsorgen lever med ökande underskott och press från kommunledningen att få budgeten i balans. Till och med februari beräknades årets underskott till hela 34 miljoner, trots beslutade neddragningar i januari, och nu har det ökat ytterligare. Exakt hur mycket uppges inte, men huvuddelen beror på att fler äldreomsorgsplatser köpts in och där har underskottet ökat från 7,3 miljoner kronor till 15,4 miljoner, det vill säga en ökning på cirka åtta miljoner.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

En del besparingar beslöts i januari och återstående beräknat underskott, 7,3 miljoner kronor, hanterades genom att ramen för köpta äldreomsorgsplatser minskades.

Omsorgschefen skulle i maj presentera sparförslag på 17,8 miljoner för att kompensera volymökningar. Dessa väntas nu bli större, motsvarande 9,4 miljoner kronor mer, alltså totalt 27,2 miljoner kronor, främst på grund av ett ökat behov av korttidsplatser. Om det redan kända underskottet för köpta platser läggs till ökar sparkraven till cirka 34 miljoner, med ökningen blir det cirka 42,5 miljoner.

Annika Andersson föreslår dock att prognosen för underskottet inte skrivs upp i nuläget, utan stannar på 34 miljoner.

– Vi ser en försämring, å andra sidan är det fortfarande tidigt på året, skriver Annika Andersson.

Bland de sparförslag som röstades ner i januari ingick en sänkning av bemanningen på äldreboendena med 9,5 årsarbetare, vilket skulle spara 4 750 000 kronor. Nu är budgetavvikelsen på boendena bara en miljon kronor, men en översyn av resursfördelningen är redan påbörjad.

I handlingarna nämns flera konsekvenser av att budgeten skulle hållas inom varje verksamhetsområde. Om exempelvis köp av vårdplatser stoppades skulle det innebära både långa väntetider för enskilda och straffavgifter som är dyrare än att tillhandahålla platserna för kommunen. Samma effekt skulle det få om hemtjänstinsatser inte verkställdes. Att minska bemanningen inom LSS skulle också ge allvarliga konsekvenser.

– Det innebär att jag återkommer med förslag om sänkt personaltäthet och andra kraftfulla åtgärder, skriver Annika Andersson.

Den verksamhet som inte är lagstiftad, exempelvis förebyggande aktiviteter, är därmed i fara. Den kostar idag totalt cirka nio miljoner kronor. Annika Andersson påpekar att besparingar på förebyggande verksamhet kan ge risk för kostnadsökningar inom andra verksamheter.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se