torsjö live vers2

Utbildning ska motverka IS-rekrytering

Utbildning ska motverka IS-rekrytering

En utbildning om våldsbejakande islamistisk extremism för yrkesgrupper som kommer i kontakt med ungdomar och unga vuxna arrangeras i Hässleholm kommande vecka. Den är en del i kommunens arbete för att förebygga våldsbejakande extremism. Ett förslag till handlingsplan har tagits fram av det lokala Brottsförebyggande rådet, BRÅ, och skickats ut på remiss.

Utbildningen omfattar tre timmar och hålls vid två tillfällen, på onsdag och torsdag. Föreläsare är Religionsvetarna med utbildning vid Göteborgs universitet, lång erfarenhet av att utbilda inom religion, migration och kulturmöten samt radikalisering och av fältstudier i bland annat Syrien, Indien och Iran.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

På schemat står en redogörelse kring Islamiska staten samt dess propaganda- och rekryteringsmetoder, teorier om varför människor kan tänka sig att resa till Mellanöstern och strida för IS samt hur det kommer sig att konvertiter är överrepresenterade bland krigsresenärerna i Mellanöstern.

Hässleholms kommun är en av få kommuner i landet som har kommit långt i arbetet med en lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. För cirka en månad sedan var den klar att skickas på remiss. Arbetet leds av kommunens drog- och brottsförebyggande samordnare Anna Sjöholm.

Förslaget till plan inleds med en programförklaring om att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Det handlar om personer eller grupper som vill skada eller sätta det demokratiska systemet ur spel och som inte drar sig för att använda våld för att uppnå sina syften. De miljöer som avses är förutom den islamistiska även den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön och den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön.

Syftet med handlingsplanen är att genom förebyggande arbete värna demokratin i Hässleholms kommun mot våldsbejakande extremism, att minimera risker för att individer ansluter sig till våldsbejakande extremism och att bygga strukturer och långsiktig samverkan för hur arbetet ska bedrivas inom kommunen.

Planen behandlar både förebyggande insatser och akut arbete.

En viktig del är föräldrastöd eftersom tidigare erfarenheter visa att familj och andra anhöriga spelar en central roll både i det förebyggande arbetet och vid avhopp från extremiströrelser.

Personal som kommer i kontakt med individer med riskbeteende ska erbjudas stöd för att hantera samtal och måste veta vem de ska kontakta. Kontaktuppgifter till stödjande funktioner finns därför i en bilaga till handlingsplanen. Vid akut läge ska alltid polisen kontaktas.

Röda korset har en nationell stödtelefon mot våldsbejakande extremism. Den kan också slussa vidare till aktörer på lokal nivå, i Hässleholm till socialförvaltningens barn- och ungdomssupport. Numret är 020-100 200.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se