Beslöt hyra och köpa Havremagasinet

Kommunen ska hyra Havremagasinet av Hibab i två år och kan därefter köpa byggnaden för max 71 miljoner kronor. Det beslöt kommunfullmäktige. Efter diskussion på kommunstyrelsen omedelbart före fullmäktiges sammanträde blev maxpriset enligt förslag från Pär Palmgren (M) några miljoner lägre än de 75 miljoner som tekniska nämnden föreslog i förra veckan. SD ville att […]

Omsorgen väntar med nya sparåtgärder

Omsorgsnämnden i Hässleholm avvaktar med att utreda nya sparåtgärder tills den externa konsulten sagt sitt. Inget nytt datum är bestämt istället för det som var satt i slutet på maj. Oppositionen ansåg att förslag borde ges vid sammanträdet i juni, men voteringen slutade 6-5. – Vi vill inte oroa personal och brukare genom två spår […]

Inget beslut om köp av Hessleholm Network

Kommunfullmäktige kunde inte fatta beslut om att köpa Hessleholm Network. Eftersom det räckte med att mer än en tredjedel av ledamöterna röstade för återremiss blev den styrande minoriteten överkörd vid måndagskvällens sammanträde trots att kristdemokraterna röstade för. Det hjälpte inte att kommunalrådet Mats Sturesson (C ) vädjade om att frågan skulle avgöras så att företagaren […]