torsjö live vers2

Beslöt hyra och köpa Havremagasinet

Beslöt hyra och köpa Havremagasinet

Kommunen ska hyra Havremagasinet av Hibab i två år och kan därefter köpa byggnaden för max 71 miljoner kronor. Det beslöt kommunfullmäktige. Efter diskussion på kommunstyrelsen omedelbart före fullmäktiges sammanträde blev maxpriset enligt förslag från Pär Palmgren (M) några miljoner lägre än de 75 miljoner som tekniska nämnden föreslog i förra veckan.

SD ville att byggnaden skulle köpas direkt efter färdigställd renovering och FV menade att det mest ekonomiska var att köpa redan före renoveringen. Sådana förslag togs också upp av tjänstemän i förra veckan, men fick inget gehör.

Havremagasinet ska först hyras och sedan, troligen, köpas, trots att det hade varit billigare att köpa från början. Foto: Urban Önell
Havremagasinet ska först hyras och sedan, troligen, köpas, trots att det hade varit billigare att köpa från början. Foto: Urban Önell

Som Frilagt tidigare berättat värderades Havremagasinet och övriga byggnader på fastigheten Magasinet 3 förra sommaren av Värderingsbyrån. Havremagasinets värde bedömdes då till åtta miljoner kronor och värdet i färdigrenoverat skick bedömdes till 30-35 miljoner kronor, alltså mindre än hälften av de siffror som nu presenterats. Det nya värdet, utan renovering, blev 17,4 miljoner bland annat genom att nedskrivningar lades på som värdeökning.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Tekniska nämndens ordförande Lars Olsson (C ) redogjorde i fullmäktige för syftet med köpet: att bevara en historiskt intressant byggnad och att hjälpa skolan med kontorslokaler så att de nuvarande på Jacobsskolan kan användas till skollokaler. Hyrestiden skrivs på 25 år, från och med den 1 oktober 2017, och en optionsbilaga ger rätt till köp efter två år. Hyran är 5,1 miljoner per år.

I handlingarna förs ett resonemang om för- och nackdelar med att hyra och köpa. För ett köp talade kommunens strävan att äga de fastigheter där långvarig kommunal verksamhet ska bedrivas och även ekonomin. Att hyra beräknas nu på 25 år bli 18,5 miljoner kronor dyrare än ett köp.

Björn Widmark framförde att tjänstemän av ekonomiska skäl avrådde från hyra av Havremagasinet, något som kommunledningen inte lyssnat på. Han viftade med tjänstemannaskrivelsen, som Frilagt också tagit del av, men ville inte redogöra närmare för innehållet av hänsyn till uppgiftslämnare.

– Jag har aldrig sett den skrivelsen, däremot har vi diskuterat det här med tjänstemännen och kommit fram till det underlag som vi har här, sa kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) till Frilagt i en paus i fullmäktige.

Hon ansåg att en fördel med att först hyra lokalerna är att renoveringen, som redan är förberedd, kan gå lite snabbare.

Björn Widmark hävdade istället att det var fråga om att få ett överpris med syftet att stärka Hibabs kassa. Han ville i första hand ha återremiss i ärendet och ifrågasatte underlaget till beslutet.

Både han och SD reserverade sig mot beslutet.

Ekonomichef Eva-Lotta Svensson känner inte riktigt igen formuleringarna i handlingen som Björn Widmark hänvisade till, men antar att den är en del av ett utkast till tjänsteskrivelse som aldrig kom vidare till politikerna.

Slutsatserna handlar om att Havremagasinet inte bör hyras utan köpas redan 2017, att en ny extern värdering behöver göras, att Hibab får i uppdrag att ansvara för byggnationen med mera. Risken för underpris som kan ge extra skatt tas också upp.

– Vi lämnade det inte i det här skicket till politikerna, säger Eva-Lotta Svensson.

Hon förklarar att en ny värdering ändå bör göras innan fastigheten eventuellt köps.

– Det är viktigt att det inte blir en undervärdering, och förstås även att inte betala för mycket, säger hon.

Komunfullmäktige beslöt också att godkänna att Hibab tar lån om max 50 miljoner kronor för ombyggnaden av Havremagasinet samt att kommunen går i borgen för detta.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se