torsjö live vers2

Omsorgen väntar med nya sparåtgärder

Omsorgen väntar med nya sparåtgärder

Omsorgsnämnden i Hässleholm avvaktar med att utreda nya sparåtgärder tills den externa konsulten sagt sitt. Inget nytt datum är bestämt istället för det som var satt i slutet på maj. Oppositionen ansåg att förslag borde ges vid sammanträdet i juni, men voteringen slutade 6-5.

– Vi vill inte oroa personal och brukare genom två spår med besparingar, säger nämndens ordförande Thomas Rasmusson (S) som samtidigt försäkrar att varken omsorgens politiker eller tjänstemän sitter med armarna i kors under tiden.

Omsorgschef Annika Andersson. Foto: Berit Önell
Omsorgschef Annika Andersson. Foto: Berit Önell

Prognosen visar att omsorgen i år går back 34 miljoner kronor jämfört med budgeten. Samma summa behöver alltså sparas för att nå en budget i balans – minst, för behoven av omsorg och därmed underskottet kan öka.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I handlingarna inför måndagens sammanträde fanns omsorgschefen Annika Anderssons konsekvensbeskrivning om de olika verksamhetsområdena skulle tvingas hålla budgeten. Säkerheten skulle inte kunna upprätthållas för brukare inom handikappomsorgen och arbetsmiljöansvaret hade fått återlämnas.

Annika Andersson drog slutsatsen att det mesta av besparingarna inte gick att genomföra. Hon ville dock återkomma med förslag om sänkt personaltäthet inom äldreboendena ”samt ta fram andra kraftfulla åtgärder”.

– Det får vi också återkomma om, säger Thomas Rasmusson.

Annika Andersson ställer nu in planerade MBL-förhandlingar om personalminskningar på äldreboenden.

Hon har alltså inte något uppdrag att dra ner på personal.

– Men det finns inte mycket annat att dra ner på, säger hon.

En möjlig besparing är också att minska antalet tillagningskök, vilket ska belysas i en pågående måltidsutredning. Flera av de nuvarande nio har sådana brister att kostsamma renoveringar behövs.

Den 4 maj ska konsulten presentera sin utredning för kommunstyrelsen.

– Sedan beror det på kommunstyrelsens ställningstagande. Troligen överlämnas rapporten till oss med uppdrag att återkomma, gissar Rasmusson.

Han konstaterar att de ökande behoven inom omsorgen inte är någon överraskning för de styrande.

Nämnden har också fått del av ny statistik för kostnad per brukare som presenteras i kommunen för tredje året.

– De nya siffrorna bekräftar att vi har extremt låga kostnader för vår omsorg, jämfört med andra kommuner, konstaterar Annika Andersson.

Särskilt hemtjänsten har små resurser i förhållande till sitt uppdrag. De ansvarige finner här stöd för sin uppfattning att årets underskott, som redan är uppe i sju miljoner för hemtjänsten, inte kan sparas bort.

Thomas Rasmusson (S). Foto: Urban Önell
Thomas Rasmusson (S). Foto: Urban Önell

– Hemtjänst och LSS är nästan fredade zoner, säger Thomas Rasmusson.

Jämförelserna görs mellan siffror för den egna kommunen för 2015 och andra kommuner för 2014, vilket inte är helt rättvisande.

– Våra kostnader har ökat 2015 eftersom vi bemannat upp på boendena, så nu ligger vi nära medelkommunen och det är där vi vill vara, konstaterar Rasmusson.

Statistiken visar också att en mindre volymökning för personer som behöver mycket omsorg kan innebära enorma kostnadsökningar . Exempelvis fanns 660 personer över 90 år i Hässleholms kommun 2015. Kostnaden för dem var 192 miljoner kronor, jämfört med 159 miljoner 2014 för 632 personer i samma åldersgrupp. Kostnaden har alltså ökat med 33 miljoner kronor på ett år.

– Här finns siffror svart på vitt och det går fort. Kommunfullmäktige måste inse allvaret i situationen, säger Rasmusson.

Han vill inte sänka ambitionsnivån och inte dra in på förebyggande verksamhet.

– Men vi kan minska volymökningarna något genom taxehöjningar på servicetjänster. Det viktiga är att de som verkligen behöver vår hjälp kan få det. Vi måste fokusera mer på vård och omsorg och mindre på service som städning, mattransporter och att gå ut med hundar, säger han.

De föreslagna taxe- och avgiftshöjningarna skulle ha behandlats av kommunfullmäktige på måndagskvällen, men fick bordläggas eftersom de inte hanns med. Ett extra sammanträde är utlyst till den 9 maj.

Utöver detta menar Rasmusson att det på sikt behövs både mer statligt stöd, skattehöjningar och omprioriteringar inom kommunen.

– Vi har inte råd med mer ”lullull” i kommunen, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se