Gruppen-3a-328x120

Efteransluta fiber kan kosta 24 000

Efteransluta fiber kan kosta 24 000

Efteranslutning till kommunens fibernät föreslås kosta 24 000 kronor istället för den ordinarie avgiften på 19 000 kronor. Det har nu kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat. Men möjlighet till undantag ska finnas om flera efteranslutningar finns i samma område. Det räknas då som ett nytt byggbeslut och kan bli aktuellt för alla dem som tecknat sig för IP Onlys/Svenska fibernät och nu tvingas vänta ett bra tag till på besked från Konkurrensverket om grävtillståndet, såvida de inte väljer att betala för att bryta avtalet med Svenska fibernät.

Efteranslutning till fibernätet ska kosta 24 000 kronor, föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott. Foto: Berit Önell
Efteranslutning till fibernätet ska kosta 24 000 kronor, föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott. Foto: Berit Önell

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) förklarar att kommunens fiberprojekt inte påverkas av beslutet från Konkurrensverket om projektläggning av en större utredning om eventuellt brott mot konkurrenslagstiftningen. Ytterligare frågor måste besvaras och kommunen har hjälp av sitt juridiska ombud med expertkunskaper om denna typ av frågor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi jobbar på utifrån vårt fullmäktigebeslut om fiberetablering, säger hon.

I juni 2015 beslöt kommunfullmäktige att anslutningsavgiften för en- och tvåbostadshushåll skulle vara 19 000 kronor, oavsett var i kommunen huset är beläget. Men det gäller alltså när etableringen sker i respektive område, fastighetsägare som vill komma in senare ska få en högre efteranslutningsavgift. Summan beslutas av kommunfullmäktige, men har inte tagits upp förrän nu. I nästa vecka behandlas det i kommunstyrelsen.

24 000 kronor ska, enligt kommunens beräkningar, täcka de extrakostnader det innebär att förbereda för anslutning av enstaka kunder och utföra de grävningsarbeten som behövs. Kostnadstäckningen gäller dock inte varje enskild efteranslutning eftersom kostnaden var variera med markförutsättningar med mera. Avgiften ska räknas upp årligen med konsumentprisindex.

Separata bedömningar av om det är aktuellt med byggbeslut kommer att göras för varje enskilt område.

Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott var eniga i beslutet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se