Gruppen-3a-328x120

Fortsatt sanering krävs på Kaabs och i Tyringe

Fortsatt sanering krävs på Kaabs och i Tyringe

Miljönämnden i Hässleholm kräver fortsatt sanering på fastigheten Lansen 1, där Kaabs skrotfirma låg, och förelägger därför fastighetsägaren, det vill säga tekniska nämnden, att efterbehandla enligt konsulten Sigma Civils nya förslag. Det innebär att marken även under arbetsbodarna ska saneras genast istället för efter att den nya bilhallen byggts på platsen, enligt det tidigare förslaget. Nya grundvattenprover ska också tas så att hela fastigheten täcks in.

Samtidigt står det klart att föroreningarna vid multihallen i Tyringe fortsätter in under skolgården och måste saneras.

Nu kräver miljönämnnden att även marken under arbetsbodarna saneras på gamla Kaabs tomt. Det tidigare förslaget var att vänta tills efter att bilhallen byggts. och Foto: Berit Önell
Nu kräver miljönämnden att även marken under arbetsbodarna saneras på gamla Kaabs tomt. Det tidigare förslaget var att vänta tills efter att bilhallen byggts. och Foto: Berit Önell

Som Frilagt berättade i förra veckan måste alltså ytterligare åtgärder vidtas på Lansen 1, trots omfattande sanering till en kostnad av 8,3 miljoner hittills i år. Efter saneringen uppmättes fortfarande föroreningshalter som överskred nivån för farligt avfall för zink och även förhöjda halter av arsenik och bly. Ett grundvattenprov visade dessutom mycket höga halter nickel och höga halter zink, enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Konsulten använder flera olika bedömningsgrunder och kommer till slutsatsen att föroreningarna inte är så allvarliga. Miljönämnden slår nu fast att provtagningen i huvudsak ska utföras enligt Statens geologiska institut, SIG:s Fälthandbok – Undersökningar av förorenade områden.

Föreläggandet innehåller totalt sju villkor. Bland annat får bara jordmassor som klassificerats med föroreningshalter under riktvärdet för mindre känslig markanvändning, MKM, lämnas kvar eller återanvändas inom fastigheten. Om massor från annat håll tillförs ska de underskrida Naturvårdsverkets nivå för mindre än ringa risk.

Senast två månader efter avslutad sanering ska rapport lämnas till miljökontoret tillsammans med en bedömning av föroreningssituationen i grundvattnet i området efter efterbehandlingen.

Miljöchef Sven-Inge Svensson förklarar att han ser allvarligt på föroreningarna, men har svårt att säga hur illa det är på Kaabs.

– 2007 sa vi att vi uppfattade fastigheten som sanerad utifrån det vi fick redovisat. Men det finns aldrig några garantier, när man sanerar i ett förorenat område kan man alltid hitta nya saker, säger han.

Att konsultföretaget använder olika bedömningsgrunder ser han som ett problem.

– Det här är en rätt odefinierad värld och det är förstås ett problem. Första gången stämde uppgifterna ju inte, säger han.

Tungmetaller från den förgiftade industritomten har spridit sig till grundvattnet. Foto: Berit Önelkl
Tungmetaller från den förgiftade industritomten har spridit sig till grundvattnet. Foto: Berit Önelkl

Kommunen är på väg att sälja fastigheten till Dahlqvists bil som var med på att betala 3,3 miljoner kronor i saneringskostnad om kommunen stod för fem miljoner och köpeskillingen sänktes till en krona. Men nu spricker denna kalkyl.

– Vi får ta en ny runda med diskussion om ekonomin, säger tekniske chefen Mats Svensson.

Han konstaterar att tomten skulle varit sanerad innan den såldes, men det visade sig att omfattande föroreningar fanns kvar trots tidigare sanering.

– Det finns mer att önska historiskt. Men nu måste föroreningarna bort, även om saker och ting sker i fel ordning. Har miljönämnden förelagt så ska det självklart saneras, säger han.

De senaste månaderna har kommunen tvingats till kostsam sanering av markföroreningar på flera platser. Förskolan i Bjärnum kostade 5,5 miljoner kronor att sanera och i Tyringe har fastigheten där multiarenan ska byggas sanerats för nära tre miljoner kronor.

I Tyringe kommer det också att bli mer eftersom det nu står klart att föroreningarna finns även under skolgården. Den fortsatta saneringen kan inte läggas på projektet kring multihallen, som är ett samarbete med Sparbanksstiftelsen, utan hamnar helt och hållet på tekniska nämndens konto.

– Vi har idag beslutat på tjänstemannanivå att anlita konsulten vi har ramavtal med, Sigma Civil, för att göra en provtagningsplan där, berättar Mats Svensson.

Han konstaterar att även denna sanering måste genomföras.

– Det är en miljö som barn vistas i, så om vi hittar föroreningar måste vi sanera, säger Mats Svensson.

På torsdag möts tekniska förvaltningen och miljökontoret för att diskutera föroreningarna på skolan i Tyringe.

– Det mest praktiska är att tekniska nämnden fortsätter att sanera där de är, men annars kan vi förelägga och kräva ytterligare sanering, säger Sven-Inge Svensson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se