Gruppen-3a-328x120

Omsorgstaxor höjs och valfrihet avvecklas

Omsorgstaxor höjs och valfrihet avvecklas

Omsorgstaxorna höjs och det fria valet för servicetjänster i hemtjänsten avvecklas. Det beslöt kommunfullmäktige efter en stundtals mycket irriterad debatt där kommunalrådet Mats Sturesson (C ) fick stå till svars för att gå emot sin egen partilinje i valfrihetsfrågan och John Bruun (L) förklarade att han inte vill bli gammal i Hässleholms kommun. En tom stol hos SD avgjorde taxehöjningarna till den styrandes minoritetens fördel eftersom det blev lika röstetal och fullmäktiges ordförande Iréne Nilsson (S) fick använda sin utslagsröst.

Åsa Erlandsson (SD) protesterade mot både taxehöjningar och höjt avgiftstak, men det var en tom SD-stol som avgjorde. Foto. Urban önell
Åsa Erlandsson (SD) protesterade mot både taxehöjningar och höjt avgiftstak, men det var en tom SD-stol som avgjorde. Foto. Urban Önell

Det extra kommunfullmäktigesammanträdet på måndagen pågick till klockan elva på kvällen, en hel timmes ”övertid”.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det var många som argumenterade emot höjd hemtjänsttaxa, från 222 kronor till 320 kronor per timme, och införande av en ny taxa för boendestöd, 399 kronor per månad. Höjning av taxor för hemsjukvård, kost, trygghetslarm, korttidsvistelse och särskild service för psykiskt funktionshindrade vållade däremot inte mycket debatt.

När det gällde höjt avgiftstak inom äldre- och handikappomsorgen stod SD ensamma.

– Höjningen av avgiftstaket med 211 kronor per månad innebär för dem det drabbar hårdast 2 532 kronor per år. Det kan vi så klart inte ställa oss bakom, förklarade Åsa Erlandsson (SD), andre vice ordförande i omsorgsnämnden.

Hon menade också att höjningen inte kommer kommunen till del eftersom staten tar tillbaka motsvarande summa, totalt 148 miljoner kronor.

– Det är endast ett sätt för staten att sno pengar från våra äldre för att lägga på annat, till exempel invandring. Det är skandal, sa hon.

Omsorgsnämndens ordförande Thomas Rasmusson förklarade dock att de allra fattigaste skyddas mot ökade kostnader genom både minimibelopp och högkostnadsskydd.

Thomas Rasmusson (S). Foto: Urban Önell
Thomas Rasmusson (S). Foto: Urban Önell

– Det här drabbar främst de pensionärer som har det lite bättre ekonomiskt. Jag hade varit glad om staten inte begärt tillbaka de 148

miljonerna, men vi kan inte heller avvara de 800 000 kronor det skulle kosta oss att inte höja avgiftstaket, sa han.

När taxorna skulle behandlas blev stämningen snabbt irriterad.

– Jag är aldrig jätteglad för att höja taxor, men vi måste också styra med taxor, sa Thomas Rasmusson (S).

Med det menade han att det vore bra om taxehöjningarna gör att en del äldre avstår från service som matleveranser, städning med mera hos kommunen och, om de vill ha denna service, ordnar det privat på egen hand.

– Vi har bekymmer att hitta kompetent personal till omvårdnaden, därför vill vi att det privata näringslivet ska se möjligheter att göra affärer när det gäller servicetjänsterna, förklarade han.

Det fick John Bruun (L) att ifrågasätta om diskussionen skulle handla om verksamheter som skulle läggas ut på entreprenad.

John Bruun (L) var så upprörd i debatten om valfriheten att han förklarade att han inte vill bli gammal i Hässleholm. Foto: Urban Önell
John Bruun (L) var så upprörd i debatten om valfriheten att han förklarade att han inte vill bli gammal i Hässleholm. Foto: Urban Önell

– Vi har precis höjt avgiftstaket, det får banne mig räcka, sa han.

Han befarade att personer som behöver boendestöd kommer att avstå den hjälpen, trots att de behöver den.

Alla var med på hans förslag att höjningarna ska träda i kraft den 1 juli istället för 1 maj som kommunstyrelsen föreslagit.

Thomas Rasmusson hävdade att boendestöd i vilket fall kan ges gratis om det ordineras av medicinska skäl.

– Taxa ska införas, men om någon mår dåligt får den hjälp gratis – varför ska vi då ha en taxa? Det vore väl bättre att låta dem må bra hela tiden, tyckte John Bruun.

Åsa Erlandsson påpekade att i den höjda hemtjänsttaxan ingår att tio timmar avgiftsfri ledsagning slopas. SD ville avslå höjning av taxor för hemtjänst, kost och boendestöd.

Voteringarna om hemtjänsttaxan och boendestödet slutade 30-30 och ordförande avgjorde alltså så att kommunstyrelsens förslag gick igenom. Vid voteringen om boendestödet var det på håret att förslaget gick igenom eftersom en ledamot, Christer Welinder (S), plötsligt saknades. Han återfanns dock och fick rösta, vilket ifrågasattes av bland andra Lars Johnsson (M) som läste högt ur kommunfullmäktiges reglemente, men blev tillrättavisad av Iréne Nilsson.

L, M, SD och FV reserverade sig. När det gällde kosten blev det ingen votering, men SD och FV reserverade sig.

När förslaget om avveckling av det fria valet av servicetjänster enligt lagen om valfrihetssystem,

Karin Axelsson ville utveckla valfriheten istället för att avveckla den. Foto: Urban Önell
Karin Axelsson ville utveckla valfriheten istället för att avveckla den. Foto: Urban Önell

kom upp blev debatten ännu tuffare.

Thomas Rasmusson förklarade att avvecklingen måste göras för att minska administrationen och därmed spara kostnader i omsorgsnämnden som beräknar ett minus på 34 miljoner i år.

De borgerliga partierna, som införde valfrihetsreformen under sin tid vid makten, var mycket kritiska till att den skulle avvecklas. Karin Axelsson (M) försökte få in ett tilläggsyrkande om att valfriheten istället skulle utvidgas till att gälla hela hemtjänsten och även hemsjukvård. Det godtogs dock inte och hon begärde istället återremiss, vilket hon fick med hela oppositionen utom SD på.

– Jag tycker att det är mycket olyckligt att majoriteten vill avveckla och inskränka de äldres valmöjligheter, sa hon.

Även centerpartisten Lena Svensson röstade för återremiss och, när det inte lyckades, nej till avvecklingen. Övriga centerpartister följde dock den styrande minoritetens linje. Voteringen slutade 42-17.

Kenny Hansson (M) med flera krävde flera gånger att Mats Sturesson skulle förklara varför han inte följde Centerpartiets partilinje på riksplanet. Både på partiets hemsida och dess partistämma lovordas valfrihetsreformen.

Mats Sturesson (C ) var med och införde valfrihetsreformen och ville nu avveckla den, trots att han då går emot partiet nationellt. Foto: Berit Önell
Mats Sturesson (C ) var med och införde valfrihetsreformen och ville nu avveckla den, trots att han då går emot sitt parti nationellt. Foto: Berit Önell

Björn Widmark tyckte att det var ganska dumt att fråga om det man redan vet.

– Det vi vet är att oavsett vem som vinner kommer C att ha ett kommunalråd. Makten korrumperar, deklarerade han.

Mats Sturesson gick inte upp förrän Kenny Hansson också skärpt tonen ytterligare och talat om att C suttit vid makten i Hässleholm sedan 1974, hela 22 år innan han själv föddes, och inte höll sitt ord till väljarna.

Mats Sturesson förklarade kort att han arbetar för att omsorgsnämnden ska ha en budget i balans.

– Det är vår skyldighet mot skattebetalarna, sa han.

Lena Wallentheim tyckte att det var ett ”fasligt påhopp” på ett parti.

– Jag får ställa frågan om ni, när ni hade makten i alliansen, alltid fick igenom allt ni ville och gått till val på, sa hon.

John Bruun talade om livegenskap för de äldre som måste välja kommunens service eller helst tacka nej till hjälpen.

– Idag har vi fått höra de rödgrönas framtidsvision. Att vi ska gå tillbaka till det som var innan. De äldre blir icke fullvärdiga medborgare som ska stå med mössan i hand och inte få välja. Till och med V röstar på ett förslag som förutsätter att de äldre går över till rut-tjänster, för att ni inte redar administrationen. Tack så mycket! Det är inte här jag ska bli gammal i alla fall, sa Bruun.

Voteringen slutade 42-18. FV, L och M reserverade sig.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se