torsjö live vers2

Lov att omedelbart riva musikpaviljongen

Lov att omedelbart riva musikpaviljongen

Rivningen av musikpaviljongen i Officersparken kan påbörjas omedelbart. Det är innebörden i byggnadsnämndens beslut på tisdagen att bevilja rivnings- och bygglov. Bara SD röstade emot beslutet och reserverade sig, bland annat med motiveringen att ärendet inte bör drivas innan frågan om folkomröstning är avgjord.

Byggnadsnämnden har nu beslutat om rivnings- och bygglov för att flytta musikpaviljongen. Det kan ske omedelbart. Foto: Berit Önell
Byggnadsnämnden har nu beslutat om rivnings- och bygglov för att flytta musikpaviljongen. Det kan ske omedelbart. Foto: Berit Önell

Enligt detaljplanen ska paviljongen flyttas till andra sidan kaserngården så att Jacob Karlsson kan bygga femvåningshus där.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

För ett par veckor sedan lämnades 5 200 namn för en folkomröstning om att bevara paviljongen i parken till kommunledningen. Valnämnden har haft sammanträde och arbetet med att kontrollera alla namnteckningarna pågår.

I sin reservation mot rivningslovet skriver SD att agerandet i frågan inte är värdigt en demokrati.

– Att driva detta ärende innan frågan om folkomröstningen är avgjord får anses högst anmärkningsvärt och visar på ett folkförakt. Förankring hos folket, demokrati och transparens borde vara givna ledord i detta ärende men så är inte fallet. De styrande väljer istället att ta beslut innan folket fått säga vad de tycker, skriver Sverigedemokraterna Ulf Erlandsson och Lars Klees i sin reservation.

I förslaget till beslut ingick texten: ”Arbetet får påbörjas på egen risk innan beslut har vunnit laga kraft”. Det betyder i klartext att det kan göras direkt, om de ansvariga så vill. Beslutet vinner annars laga kraft om ingen överklagar inom tre veckor, alternativt när högre instans fattat beslut och det i sin tur vunnit laga kraft.

– Detta är en högst anmärkningsvärd formulering och väcker frågan om detta är förenligt med lag och regelverk. I vilket fall är det synnerligen olämpligt, skriver Erlandsson och Klees.

De ville avslå ärendet i sin helhet eftersom de anser att parken och paviljongen ska bevaras intakta i sin nuvarande utformning.

– Det är av största vikt att Hässleholm värnar om sitt kulturarv i enlighet med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen, skriver de också.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se