Gruppen-3a-328x120

IP Only släpper krav på avgift för att bryta fiberavtal

IP Only släpper krav på avgift för att bryta fiberavtal

Fiberföretaget IP Only släpper nu kravet på avgift för kunder som vill bryta ingångna avtal i Hässleholm.

– Om kommunen hade agerat korrekt och gett oss markavtal hade våra kunder redan haft fiber.  Som det är nu kommer privatpersoner i kläm och vi kan inte jobba så, säger Ola Barthel, regionchef på IP Only.

Många hoppas på att deras område står i tur för fiber. Bilden är från kommunens pilotprojekt i Röinge. Foto: Berit Önell
IP Only/Svenska Fibernät meddelar nu att avgiften för att bryta avtalen i Hässleholm stryks. Många av kunderna finns i kommunens pilotprojekt på Röingeområdet. Foto: Berit Önell

Fiberkriget i centrala Hässleholm har skärpts. Telia är ute för att värva kunder samtidigt som kommunen förbereder för att börja gräva. De kunder som redan skrivit avtal med IP Only/Svenska Fibernät har tills nu tvingats välja mellan att betala en en så kallad annuleringsavgift för att bryta avtalet eller vänta och hoppas på att Konkurrensverket kan tvinga kommunen att ge IP Only marklov. Många av de berörda finns också i kommunens pilotområde Röinge-Östervärn och i Tyringe.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

IP Only skickade på fredagen brev om att avgiften på upp till 9 900 kronor stryks till de uppemot 2 000 kunderna som har tecknat avtal med företaget i Hässleholm.

– Vi vill inte uppmana någon i området att lämna oss. Vi är fortfarande övertygade om att vi får rätt, men nu har det gått så lång tid att det inte känns rätt att kräva avgift, säger Ola Barthel.

Om Konkurrensverket ger IP Only rätt i tvisten med kommunen kommer företaget att gå ut med ett nytt erbjudande.

– Men vi vill inte bygga parallell infrastruktur utan kommer då att söka samförläggning. Det bästa hade varit om vi kunde samarbeta med kommunen som vi tänkte från början, förklarar Barthel.

Nu kan han inte garantera att företaget verkligen kommer att bygga ut fiber i Hässleholm även om det går bra i Konkurrensverket. Det beror på hur många kunder som då är aktuella.

Ola Barthel anser att kommunen redan snedvridit konkurrensen på fiberområdet rejält.

– Det är inte klokt och det är alla privatpersoner som vill ha fiber som kommer i kläm. Hur mycket har kommunen byggt?

Men med facit i hand, borde ni inte sökt marklov tidigare, innan ni skrev avtal med kunderna?

– Nej, faktiskt inte, vi kunde inte gjort annorlunda. Vi brukar söka marklov samtidigt som vi går ut med erbjudande till kunder. Om vi söker marklov tidigare blir det offentlig handling hos kommunen och konkurrenterna får veta att vi är på väg. Men vi har aldrig blivit nekade marklov av någon annan kommun, säger Ola Barthel.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se