torsjö live vers2

Oklart om nätintäkter på kommun-Facebook

Oklart om nätintäkter på kommun-Facebook

Kommunens IT-strateg Ann Andersson anklagar i ett inlägg på Facebooksidan Fibernät i Hässleholms kommun Frilagt för ryktesspridning. Det handlar om pilotavtalet med Via Europa.

– Tidigare i veckan har det framkommit rykten, skriver Ann Andersson i något hon kallar ett förtydligande och påstår att det inte stämmer att kommunen inte har några intäkter. Lite längre ner i texten medger hon att avtalet idag inte ger några nätintäkter, men hävdar att det efter nyår ska bli en så kallad ”kickback” per aktiv kund varje månad. Detta avtal är dock inte ”slutsignerat”.

Kommunens IT-strateg anklagar Frilagt för ryktesspridning, men vägrar låta sig intervjuas för att reda ut eventuella felaktigheter.
Frilagt anklagas för ryktesspridning på kommunens fibersida på Facebook.

Frilagt namnges inte på Facebooksidan men förtydligandet gäller uppenbarligen Frilagts artikel på tisdagen om att kommunen inte får några nätintäkter. Artikeln bygger på en granskning av det ursprungliga avtalet med kommunikationsoperatören Via Europa. I avtalet framgår inte att kommunen ska få några nätintäkter i ett senare skede. Enligt kommunstyrelsen, och även enligt vad Ann Andersson tidigare sagt till Frilagt, är det detta avtal som förlängts.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt detta får Via Europa de kunder som tecknar sig till och med den 12 mars i år. Därefter fortsätter avtalet med dessa kunder till den 1 juni, men nya kunder ingår inte i avtalet.

Tanken var att ett beslut i kommunfullmäktige om eventuell upphandling av kommunikationsoperatörstjänsten skulle ha skett före den 12 mars. Det har inte hunnits med och därför har avtalet muntligen förlängts till nyår, vilket innebär att alla nya kunder också ansluts till Via Europa. Kommunstyrelsens förslag är att kommunfullmäktige fattar beslut om att upphandla tjänsten och förlänga avtalet till cirka sju månader efter att upphandlingen är klar.

Kunderna får även fortsättningsvis betala full avgift till Via Europa för de beställda tjänsterna.

I sitt inlägg på Facebook förklarar Ann Andersson att den första delen av pilotavtalet, utan ”kickback”, ska förlängas till nyår och att den andra delen av avtalet innebär att Via Europa får fortsätta med de kunder som då tecknat sig.  ”Kickback” ska gå till kommunen i 24 månader därefter, det vill säga ända till 31 december 2018.

Kommunens IT-strateg Ann Andersson, som ansvarat för fiberetableringen, har sagt upp sig. Foto: Urban Önell
Kommunens IT-strateg Ann Andersson vägrar låta sig intervjuas för att reda ut begreppen om eventuella felaktigheter angående de uteblivna nätintäkterna. Foto: Urban Önell

– Detta är ett mycket bra avtal för kommunen med tanke på hur kort tid det är i förhållande till vilka investeringar Via Europa gör, skriver Ann Andersson.

Frilagt försökte på fredagen få en förklaring till uppgifterna på Facebook och få klarhet i om det fanns något tillägg till det ursprungliga avtalet. Håkan Nilsson, som arbetar med fiberprojektet, svarade då att det nya avtalet inte var undertecknat av båda parter och därför inte offentligt.

Men oavsett om Frilagt har missat ett eventuellt tillägg i det ursprungliga avtalet om att ”kickback” ska utgå i ett senare skede kvarstår faktum. Kommunen har hittills inte fått några nätintäkter och får det inte de närmaste månaderna heller.

Håkan Nilsson förklarade att han inte kunde kommentera saken utan måste hänvisa till Ann Andersson. Hon var dock på tjänsteresa och gick inte att nå.

På lördagen träffade Frilagt Ann Andersson på Stortorget i Hässleholm, men hon vägrade uttala sig.

– Om du förföljer mig ska jag anmäla dig, sa hon.

Frilagt ger dock inte upp så lätt utan kommer att fortsätta granska och kräva svar av ansvariga tjänstemän och politiker för att allmänheten ska få veta hur skattemedlen hanteras i fiberprojektet såväl som i andra kommunala affärer.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
24/5 Kommunen får inga nätintäkter på fiber

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se