torsjö live vers2

Förorenad bäck utreds och led kan stängas

Miljökontoret kommer att kräva att det kommunala bolaget Hässleholms vatten utreder den förorenade Sötekärrsbäcken nedanför reningsverket vidare. Det säger miljöchef Sven-Inge Svensson sedan analysföretaget Regito lämnat en uppdaterad rapport om fiskdöden i bäcken. Ett cirka 40 centimeter tjockt lager av förorenat slam på bäckens botten kan bidra till extremt hög fosforhalt, men Regito ställer också […]

Restaurerad våtmark invigs i Ljungamölla

Igenväxta gamla kvarndammar vid Ljungamölla i Vinslöv ska bli en levande våtmark. Kommunen har tagit initiativ till en restaurering med syfte att gynna den biologiska mångfalden och främja rekreationsmöjligheterna i området. Imorgon, onsdag, invigs Ljungamölla våtmark av kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim. Kommunen informerar i ett pressmeddelande om att platsen finns omnämnd redan på 1500-talet och […]

Det demokratiska samtalet ska föras öppet

I lokaltidningen Norra Skåne kunde vi för en tid sedan ta del av en anonym insändare. Där sägs om tre namngivna väl kända debattörer, citat: ”Tre herrar som ständigt återkommer med kritik om än det ena än det andra, utan någon som helst vilja eller ambition att ta sitt samhällsansvar. Om man som ni anser […]

Nybyggen för företag och flyktingbarn

Kommunen går i borgen och kommunala bolaget Hibab får investera 40 miljoner kronor för att bygga ett nytt hus på Norra Station som ska hyras ut till företaget P & L Automatik AB med möjlighet till köp efter fyra år. Det beslöt kommunfullmäktige på måndagskvällen efter viss debatt. Mest debatt blev det om tre ärenden […]