Förorenad bäck utreds och led kan stängas

Miljökontoret kommer att kräva att det kommunala bolaget Hässleholms vatten utreder den förorenade Sötekärrsbäcken nedanför reningsverket vidare. Det säger miljöchef Sven-Inge Svensson sedan analysföretaget Regito lämnat en uppdaterad rapport om fiskdöden i bäcken. Ett cirka 40 centimeter tjockt lager av förorenat slam på bäckens botten kan bidra till extremt hög fosforhalt, men Regito ställer också […]

Restaurerad våtmark invigs i Ljungamölla

Igenväxta gamla kvarndammar vid Ljungamölla i Vinslöv ska bli en levande våtmark. Kommunen har tagit initiativ till en restaurering med syfte att gynna den biologiska mångfalden och främja rekreationsmöjligheterna i området. Imorgon, onsdag, invigs Ljungamölla våtmark av kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim. Kommunen informerar i ett pressmeddelande om att platsen finns omnämnd redan på 1500-talet och […]

Det demokratiska samtalet ska föras öppet

I lokaltidningen Norra Skåne kunde vi för en tid sedan ta del av en anonym insändare. Där sägs om tre namngivna väl kända debattörer, citat: ”Tre herrar som ständigt återkommer med kritik om än det ena än det andra, utan någon som helst vilja eller ambition att ta sitt samhällsansvar. Om man som ni anser […]

Nybyggen för företag och flyktingbarn

Kommunen går i borgen och kommunala bolaget Hibab får investera 40 miljoner kronor för att bygga ett nytt hus på Norra Station som ska hyras ut till företaget P & L Automatik AB med möjlighet till köp efter fyra år. Det beslöt kommunfullmäktige på måndagskvällen efter viss debatt. Mest debatt blev det om tre ärenden […]