torsjö live vers2

Restaurerad våtmark invigs i Ljungamölla

Restaurerad våtmark invigs i Ljungamölla

Ljungamölla våtmark i Vinslöv har restaurerats och invigs imorgon. Foto: Lars-Erik Williams
Ljungamölla våtmark i Vinslöv har restaurerats och invigs imorgon. Foto: Lars-Erik Williams

Igenväxta gamla kvarndammar vid Ljungamölla i Vinslöv ska bli en levande våtmark. Kommunen har tagit initiativ till en restaurering med syfte att gynna den biologiska mångfalden och främja rekreationsmöjligheterna i området. Imorgon, onsdag, invigs Ljungamölla våtmark av kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim.

Kommunen informerar i ett pressmeddelande om att platsen finns omnämnd redan på 1500-talet och att här alltså har funnits en kvarn. Kvarndammen har varit igenväxt, men nu har en vattenspegel tagits fram. En kortare stig och två träbroar har också anlagts vid våtmarken. Förhoppningen är att fåglar, groddjur, insekter och fladdermöss ska trivas här.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Projektet har kostat 400 000 kronor, varav kommunen betalat 100 000 kronor och resten finansierats med statliga bidrag för lokala vattenprojekt, LOVA.

Imorgon klockan 13 är allmänheten välkommen till invigningen. Samlingsplats är vid Björkhagavägen. Efter invigningstalet finns möjlighet att vandra runt och titta på våtmarken och prata med ansvariga för projektet samt naturkunniga personer.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se