torsjö live

Extern konsult granskar även skolan

Extern konsult granskar även skolan

En extern konsult ska göra en så kallad genomlysning av skolverksamheten i Hässleholms kommun på samma sätt som omsorgsnämnden har granskats. Det föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott.

Genomlysningen ska vara klar den 5 oktober och innehålla ett handlingsprogram för att barn- och utbildningsnämnden långsiktigt ska kunna hålla sin budget.

Beslutet är en följd av den tidigare interna genomlysningen av alla nämnder utom omsorgsnämnden. Den interna arbetsgruppen föreslog i sin redovisning att även barn- och utbildningsnämnden ska genomlysas av en extern part. Anledningen är främst nämndens stora underskott, prognostiserat till 15 miljoner kronor i år, och förväntade kostnadsökningar.

Underskottet är dock något mindre vid månadsuppföljningen den 30 april än månaden dessförinnan. De största underskotten finns inom grundskola, förskoleklass och fritidshem där kostnaden för särskilda stödåtgärder överstiger budget med cirka 12,9 miljoner kronor.

I barn- och utbildningsnämndens budgetuppföljning nämns ytterligare ett par orsaker till underskottet. Elevantalet har ökat med 124 elever fler än budgeterat, främst på grund av många nyanlända elever, och Internationella engelska skolan byggs upp snabbare än budgeterat.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och det är också där redovisning ska ske den 5 oktober.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se