torsjö live vers2

Vilket värde har kommunalt mingel på Gotland?

Vilket värde har kommunalt mingel på Gotland?

Ronny Larsson ser ett behov av att belysa syftet och värdet med 14 kommunala tjänstemäns minglande i Almedalen på Gotland.
Ronny Larsson vill ta upp frågan om syftet och värdet med 14 kommunala tjänstemäns minglande i Almedalen i Visby. Foto: Louise Florin, Region Gotland

”Det måste finnas ett syfte och ett värde med att vara där, man måste få ut någonting av aktiviteterna”. Dessa ord, som vi kunnat ta del av i lokalpressen, är kommunalrådet och tillika socialdemokraten Lena Wallentheims.

Uttalande gällde gyckelspelet i gotländska Almedalen. Att aktiviteter på skattebetalarnas bekostnad måste ha syfte och ett värde kan vi nog alla instämma i. Detta alldeles oavsett om deltagare i dylika aktiviteter är politiker eller tjänstemän.

Undertecknad har tidigare pekat på landstinget och Region Skånes medverkan i Almedalen. Det finns också anledning att ta upp frågan om hur skattemedel i Hässleholms kommun används i detta sammanhang.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Vi har förtjänstfullt i lokalpressen informerats om reslystna från Hässleholms kommun som tydligen funnit ett syfte och ett värde med aktiviteterna på sommarön.

Vi uppmärksammar i detta sammanhang några förvaltningar och avdelningar i vår kommunala byråkrati:

– Förvaltningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling deltar med 6 personer.
– Europaforum Hässleholm deltar med 3 personer.
– Kommunikationsavdelningen deltar med 2 personer.
– Tillväxtavdelningen deltar med 3 personer.

Europaforum Hässleholm med tidigare EU-kommissionär Franz Fischler i spetsen arrangerar ett seminarium om mindre länder som Sverige och Österrike och deras möjlighet till påverkan i EU. Möjligheten att den typen av ”aktivitet”, i ett till trängsel av minglande kändisar fyllt Almedalen, skulle vara till någon som helst nytta för skattebetalarna i Hässleholms kommun synes obefintlig.

Än mer anmärkningsvärt synes dock att Maud Olofsson(C) tidigare vice statsminister och ”närings”minister medverkar! Att Maud Olofsson med sitt förflutna skulle kunna sprida glans över Europaforum Hässleholm och Hässleholms kommun är det sannolikt bara Franz Fischler som tror på.

Maud Olofsson(C) vägrade medverka när hon var kallad till konstitutionsutskottet och i samband med NUON-affären kom hon att framstå som svensk ekonomis dödgrävare nummer ett.

Vi erinrar oss, med tanke på ”värde och syfte”, Region Skånes tidigare deltagande i det stora gyckelspelet på Gotland. Den dåvarande landstingspolitikern och regionrådet Pia Kinhult(M) fick frågor från pressen om nyttan av landstingets närvaro på Gotland. Kinhult nämnde då ett möte med före detta miljöminister Lena Ek(C) som resulterade i att regionen fick åka med en regeringsdelegation till Kina!

Huruvida någon kommunal- eller landstingspolitiker eller måhända någon av våra 14 kommunala tjänstemän, i samband med årets gyckelspel på Gotland, hittar vägen till ytterligare något intressant resmål återstår att se.

Ska vi medborgare-skattebetalare möjligtvis våga hoppas på att någon av de 14 deltagarna från Hässleholms kommun efter sina aktiviteter på Gotland ska visa oss på det konkreta syftet och värdet med årets Gotlandsresa?

Ronny Larsson i Kvistalånga

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se