torsjö live

Snabbt beslut att Roland får skadestånd

Roland Johansson på Bokebergsgården i Hässleholm har redan fått skriftligt beslut på att han får tillbaka det han betalat för väktaren som låste upp hans dörr efter sjukhusvistelsen trots att hemtjänsten hade nyckeln. Ingela Nilsson, verksamhetschef för hemtjänsten, har också beslutat att kommunen står för resten av räkningen på totalt 1 244 kronor. Efter Frilagts artikel […]

Självantändning orsakade sopbranden

Självantändning orsakade den stora branden i de brännbara soporna på tippen i Vankiva den 26 juni. Det står nu klart efter att händelsen utvärderats. – Det viktiga är att dra lärdomar och framförallt utveckla detekteringen, hur vi kan upptäcka bränder snabbt, säger Gunilla Holmberg, vd på Hässleholm miljö AB. Värmekameror finns redan, men vattenkanoner som […]

Förtroendet för myndigheter står på spel

Sveriges så kallade rikspolischef Dan Eliasson uttalade sig i en intervju om sin negativa syn på ett av de i riksdagen invalda partierna. Detta tilltag har, som sig bör, väckt en hel del kritik. Avgångskrav har väckts. I Sverige har man i modern tid kunnat förvänta sig saklig och opartisk bedömning vid myndighetsutövning. Det kan […]