Gruppen-3a-328x120

Skylt om algblomning först efter tre veckor

Skylt om algblomning först efter tre veckor

Kommunen satte inte upp badförbudsskylten vid Björkvikens badplats förrän tre veckor efter sin första rapport om algblomning till Havs- och vattenmyndigheten som sedan dess avrått från bad. Först efter miljökontorets provtagning i tisdags ombads fritidskontoret att sätta upp skylten.

– Den kom upp i rimlig tid, anser miljöchef Sven-Inge Svensson.

Algblomningen verkar ha kommit och gått vid badplatsen. Miljökontoret har noterat algblomning flera gånger sedan den 28 juni. Heléne Annadotter på Regito, som tar prover i Björkviken en gång i veckan, har dock inte observerat algblomning förrän i onsdags.

Skylten om badförbud kom upp först tre veckor efter att algblomningarna börjat. De har dock varierat i omfattning. Foto: Berit Önell
Skylten om badförbud kom upp först tre veckor efter att algblomningarna börjat. De har dock varierat i omfattning. Foto: Berit Önell

Sven-Inge Svensson tycker inte att det ska vara ett förbud utan snarare en avrådan från bad på grund av algblomningen, vilket också Havs- och vattenmyndigheten rekommenderar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Generellt gäller att man ska avråda från bad vid tydlig algblomning, skriver han i ett mejl till Frilagt.

Han förklarar att miljökontoret rapporterat ”förekomst av alger”. Övriga bedömningskriterier är ”ingen förekomst” och ”hög förekomst”. Havs- och vattenmyndighetens hemsida Badplatsen redovisar sedan bara ”blomning” eller ”ingen blomning”.

– Jag anser att det är ett alltför ospecifikt sätt att beskriva problembilden. Vi behöver fundera vidare och diskutera dessa bedömningskriterier med Havs- och vattenmyndigheten, skriver Sven-Inge Svensson.

Han förklarar att algblomningen tilltog i början på denna vecka.

– Den fanns inte alls i den omfattningen i söndags, skriver han.

Kommunen lade på torsdagen ut information om algblomningen på sin hemsida.

– På grund av tillfällig algblomning vid Björkviken avråder miljökontoret från bad, heter det där.

Texten säger också att avrådan inte gäller hela sjön utan var och en får själv vara uppmärksam på om det finns blommande alger.

För mer information om algblomningen hänvisar kommunen till Havs- och vattenmyndighetens hemsida och till miljökontorets telefon 0451-26 83 31. Där ska allmänheten kunna få svar på sina frågor, denna vecka av Sven-Inge Svensson. Han meddelar dock att han bara kan svara Frilagt kort och skriftligt på grund av hög arbetsbelastning inför semestern.

De alger som blommar vid Björkviken nu är huvudsakligen Anabena och Anabenoxis. Heléne Annadotter berättar att båda arterna är kvävefixerande blågröna alger som kan bilda gifter.

Hon känner inte till att Havs- och vattenmyndigheten redan avrått från bad i Björkviken.

– Nu var första gången vi observerade algblomning i Björkviken i år. Om man ser alger ska man inte bada. Men blomningarna kan variera i omfattning, säger hon.

På onsdagen bedömde hon att det var olämpligt att bada även vid Guldkusten. Vid Skyrup fanns däremot inga alger.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
21/7 2016 Algblomning och fiskdöd i Finjasjön

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se