torsjö live vers2

Affärsmodell för fiber hemlig för de flesta

Affärsmodell för fiber hemlig för de flesta

Fibernätet i Hässleholm ska få ett rörelsekapital om maximalt 190 miljoner kronor, inklusive de tidigare beviljade 46 miljonerna. Det beslöt kommunstyrelsen på onsdagen föreslå kommunfullmäktige.

Affärsplanen som ligger till grund för beräkningarna presenterades varken för kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott.

– En mindre grupp har fått se den, förklarade kommunalrådet Mats Sturesson (C ), men ville inte berätta vilka som ingick i gruppen.

Många hoppas på att deras område står i tur för fiber. Bilden är från kommunens pilotprojekt i Röinge. Foto: Berit Önell
Fiberutbyggnaden kräver nu större rörelsekapital, totalt 190 miljoner kronor. Bilden är från kommunens pilotprojekt i Röinge. Foto: Berit Önell

Rörelsekapitalet, som lånas upp, mer än fyrdubblas alltså jämfört med det belopp som var aktuellt när den så kallade fiberetableringsplanen antogs av kommunfullmäktige i maj förra året. Frilagts tidigare uppgift om att de 190 miljonerna var utöver de 46 stämmer inte.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunalråden förklarar att det från början klartgjorts att ytterligare rörelsekapital måste anslås, dock har storleken på beloppet inte varit känd förrän nu.

– Att det skulle bli mer än 46 miljoner har sagts hela tiden. Det beloppet gällde bara en- och tvåbostadshus. Nu är även företag, flerfamiljshus och svartfiber, så kallad grossistfiber, med, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) vid torsdagens presskonferens.

Hon får medhåll av oppositionsrådet Pär Palmgren (M) som dock var emot beslutet eftersom han anser att privata aktörer ska sköta fiberutbyggnaden. Han nämner också att det finns åtminstone en annan kommun där två privata företag kommit överens om att bygga ut fiber i olika områden och tillsammans erbjuder fiber till alla.

Mats Sturesson (C ) var med och införde valfrihetsreformen och ville nu avveckla den, trots att han då går emot partiet nationellt. Foto: Berit Önell
Kommunalrådet Mats Sturesson (C ) Foto: Berit Önell

– Då kan vi strunta i att lägga ut pengar på det här, säger han och påpekar att de privata företagen inte hade behövt tala om vad kostnaden var.

I offentlig verksamhet ska däremot siffrorna vara offentliga. Mats Sturesson betonar dock att inga skattepengar tas från annan verksamhet för att finansiera fiberutbyggnaden eftersom rörelsekapitalet lånas upp.

– Det är också därför fiberprojektet ligger på en egen resultatenhet. Skattebetalarna ska inte betala, men blir garant för fibersatsningen, säger Lena Wallentheim.

Pär Palmgren är inte bekymrad över att han inte fått se hela affärsplanen och därmed inte vet hur beloppet beräknats.

– Jag litar på tjänstemännen. För mig är det inte särskilt komplicerat. Det är klart att det behövs pengar inledningsvis. Men redan efter fyra år ska det börja komma in en del, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S.
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S.

Lena Wallentheim medger att storleken på det totala rörelsekapitalet inte tidigare varit känt.

– Tjänstemännen har jobbat hela våren för att få fram siffrorna, säger hon.

Att den totala investeringen skulle landa på cirka 500 miljoner kronor stod dock klart redan i vintras då kommunen i ett av sina svar till Konkurrensverket meddelade att fiberutbyggnaden skulle kosta totalt cirka 520 miljoner kronor. Siffran läckte då ut av misstag.

Enligt tjänsteskrivelsen har sedan dess den totala affärsmodellen tagits fram, den ekonomiska kalkylen genomarbetats och en djupare analys av marknaden gjorts. Inget av detta är dock offentliga handlingar.

Investeringen beräknas vara återbetald på 14 år genom de intäkter som kommunen får som nätägare.

Mats Sturesson förklarar att en del av förklaringen till det stora behovet av rörelsekapital är att tempot i

Oppositionsrådet Pär Palmgren (M) vill inte köpa Hessleholm Network.
Oppositionsrådet Pär Palmgren (M).

fiberutbyggnaden ska öka.

– Företagare i hela kommunen behöver behöver få fiber så snabbt som möjligt, säger han.

Lena Wallentheim betonar att fiberutbyggnad är en livsviktig sak för en kommun.

– Vi har ingen annan ambition än att lösa det här för kommuninvånarnas bästa, i alla delar av kommunen, säger hon.

Tjänstemännen John Palmqvist och Pernilla Rydmark var med i början på sammanträdet. Ledamöterna fick möjlighet att ställa frågor och det blev en lång diskussion.

Ärendet innehöll tre delar: prislistan för grossistfiber, rörelsekapital om maximalt 190 miljoner kronor till Fibernät i Hässleholm samt finansiering genom ökad upplåning.

Sverigedemokraterna föreslog att allt skulle bordläggas i väntan på kommunfullmäktiges behandling av de två motionerna om att riva upp den kommunala fibersatsningen från Folkets väl samt Moderaterna och Liberalerna.

Pär Palmgren yrkade avslag. När SD inte fick gehör för bordläggning meddelade partiets ledamöter att de avstod från att delta i punkt ett i förslaget och yrkade avslag på de övriga punkterna. M och L avstod från att rösta i voteringen mellan kommunledningens förslag och SD:s som slutade 9-4.

Ersättaren Björn Widmark (FV) lämnade en protokollsanteckning där han menade att hela projektet antogs av fullmäktige på felaktiga grunder och att den fria konkurrensen hindras.

– Redan från början var projektet underfinansierat vilket nu bekräftas genom att lånebeloppet (för rörelsekapital) ”fyrdubblas”, skriver han.

Kommunstyrelsen beslöt också föreslå kommunfullmäktige att avslå båda motionerna om att avbryta den kommunala fiberetableringen. Voteringarna slutade 9-5 respektive 9-4. M, L och SD reserverade sig mot avslaget för M och L:s motion. Björn Widmark lämnade en protokollsanteckning om FV:s motion där han bland annat menar att kommunens projekt såväl fördyrar som försenar fiberutbyggnaden.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se