Gruppen-3a-328x120

Tillfälle att rekrytera mera

Tillfälle att rekrytera mera

Ronny Larsson tycker att de politiska partierna borde ta tillfället i akt att rekrytera medlemmar bland de många medborgare som engagerat sig i frågan om musikpavilongen. Foto: Berit Önell
Ronny Larsson tycker att de politiska partierna borde ta tillfället i akt att rekrytera medlemmar bland de många medborgare som engagerat sig i frågan om musikpavilongen. Foto: Berit Önell

Alla vi som följer det politiska skeendet i vår kommun har inte kunnat undgå, att följa den demokratiska kamp som pågår för bevarande av Musikpaviljongen med omgivande park. Över femtusen medborgare har genom att sätta sina namn på listor engagerat sig i denna kamp.
Flertalet av dessa femtusen medborgare är säkert tveksamma om sin politiska hemvist.
Med andra ord här finns ett stort antal medborgare som försöker hitta sitt politiska parti, sin politiska hemvist.

Tankar har väckts i den medborgerliga rörelse, som växt fram ur frågan om Musikpaviljongen, om att bilda ett nytt parti. Detta samtidigt som vi ser vikande medlemsantal och obefintliga aktiviteter för att värva nya medlemmar i många av våra redan etablerade lokala partier.

Bland de medborgare som nu känner sig ”politiskt husvilla” har ni etablerade partier möjligheter att rekrytera nya medlemmar. Detta synes vara ett utmärkt sätt att vitalisera partiarbetet!

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Med tanke på det som ovan sagts förvånar det att etablerade partier nu i ”mellanvalstider” inte arbetar med just detta att rekrytera nya medlemmar. Ska vår så kallade ”representativa demokrati” vara värd namnet bygger det på att våra lokala partier kan rekrytera nya medlemmar och därmed vitalisera partiarbetet.

Undertecknad vill därför uppmana våra etablerade politiska partier att precisera vad ni vill uppnå. Presentera era visioner, om det samhälle ni vill skapa! På respektive riksdagspartiers hemsidor talas om ideologi och visioner. Stundtals undrar undertecknad och många med mig om våra lokala partiföreträdare tagit del av detta.

Alldeles oavsett det som ovan sagts ta tillfället i akt! Möt de engagerade medborgare vi nu ser! Ta aktiv del i den nu livaktiga och pågående debatten! Kavla upp ärmarna och sätt igång arbetet med att värva nya medlemmar!

Många engagerade medlemmar innebär en långt större möjlighet att hitta kompetenta kandidater till politiska poster av olika slag.

Lycka till i detta för vår ”representativa demokrati” helt avgörande politiska arbete!

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se