Gruppen-3a-328x120

Omsorgens sparförslag kan strida mot lagen

Omsorgens sparförslag kan strida mot lagen

När omsorgsnämnden i Hässleholm på tisdag ska ta ställning till nya besparingskrav är ett av förslagen att avveckla de två fritidskonsulenter som hjälper personer med funktionsnedsättningar till fritids- och kulturupplevelser. Enligt verksamhetschef Elisabeth Mineur kan det innebära att politikerna tar ett beslut om att sänka kvaliteten så att lagen inte uppfylls.

Ett annat sparförslag är att dra in resorna till och från daglig verksamhet och ersätta dem med färdtjänst så att kostnaden läggs på kommunstyrelsen istället för på omsorgsnämnden.

FUB, föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, protesterar mot förslagen.

Glädjebandet med fyra solister gladde publiken.
Glädjebandet ingår i studiecirklarna som omsorgens fritidskonsulenter samordnar. Här spelade de på välgörenhetskonserten för hemlösa med Lill-Babs i februari. Foto: Berit Önell

Omsorgen beräknar ett minus på 37,9 miljoner kronor i år. De besparingar som redan beslutats får bara en effekt på fyra miljoner kronor. Därför måste ytterligare besparingar till. Dessutom förväntas volym- och kostnadsökningar nästa år med 56,1 miljoner kronor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Omsorgschef Annika Andersson har därför fått i uppdrag att presentera ytterligare åtgärder. På tisdag ska politikerna i omsorgsnämnden ta ställning till fyra förslag.

En neddragning med tio tjänster på äldreboendena sparar fem miljoner kronor. En ny redovisning till tekniska nämnden över behovet av boende för personer med psykisk funktionsnedsättning syftar till att så många som möjligt ska få boende i kommunens regi. Förhoppningen är att spara 10,5 miljoner kronor, men inte förrän 2019.

Att upphöra med daglig verksamhets fria resor ska spara tre miljoner kronor. Avvecklingen av fritidskonsulenterna från årsskiftet sparar 800 000 kronor.

Frågan är om kommunen i så fall kan uppfylla lagen (LSS) krav på goda levnadsvillkor för personer med funktionshinder och att kommunen ska verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för dem som omfattas av lagen.

Politikernas ansvar

Elisabeth Mineur, verksamhetschef med ansvar för funktionsnedsättningar, stöd och service, har blivit ombedd att förtydliga ärendet inför omsorgsnämndens sammanträde.

– Det kan bli så att kommunen inte kommer att leva upp till lagstiftningen om förändringen genomförs, säger hon.

Hon förklarar att hon tar fram underlag för att politikerna ska kunna se konsekvenserna.

– Om vi tjänstemän är tydliga så är det sedan politikernas ansvar, säger hon.

Hon konstaterar att alla förändringar påverkar enskilda människor.

– Vi har skyldighet att se till att människor får möjlighet att ta del av samhället och delta i aktiviteter, men vi är inte skyldiga att organisera det så som vi gjort, säger hon.

Om förslaget går igenom bedömer hon att det blir ett ökat tryck på personalen i gruppbostäderna.

– Det blir en kvalitetssänkning som kommer att blir kännbar, det är självklart inte bra för den enskilda individen, säger hon.

Men alla bor inte i gruppbostäder. De som bor på egen hand kan drabbas hårdast.

En del extremt isolerade

– Jag känner många av de här personerna. En del är extremt isolerade, säger fritidskonsulenten Dennis Kristoffersson.

Han och kollegan Caspian Höjer har skrivit ett brev till sin chef om sina arbetsuppgifter.

– Om att sitta hemma själv och titta på tv som enda fritids-, kultur- och sportupplevelse kan sägas vara att uppnå målet med goda levnadsvillkor så kan man ta bort våra tjänster, annars måste det anses vara att bryta mot LSS-lagen, skriver de.

De anordnar egna aktiviteter för målgruppen i kommunen, exempelvis eftermiddagsdans i Finja bygdegård, filmkvällar på Mötesplats Ljungdala och grillkvällar. Mellan 40 och 125 personer brukar delta.

Fritidskonsulenterna organiserar också utflykter till kultur-, fritids- och sportevenemang. De har studiecirklar i samarbete med studieförbund. Bland annat finns fem musikcirklar för band, orkester och kör, bland dem Glädjebandet som uppträdde på Hässleholmsfesten.

– Enligt vår uppfattning skulle inte något studieförbund klara att fortsätta dessa eller skapa nya cirklar utan vår assistans, förklarar fritidskonsulenterna.

De hjälper även till att boka biljetter, ge tips och stöd åt enskilda individer och gruppbostäder.

Personer i Osby och Östra Göinge kommuner berörs också om verksamheten läggs ner eftersom de har avtal med Hässleholms kommun om att få del av aktiviteterna.

Fritidskonsulenterna är övertygade om att deras arbete måste ersättas med något annat om avvecklingen inte ska få allvarliga konsekvenser.

Omsorgsförvaltningen tog över fritidskonsulenterna från fritidsförvaltningen 2014.

Drabbar de mest utsatta hårt

– Om verksamheten legat kvar på fritids hade det inte varit aktuellt att avveckla den, säger Kjell-Göran Hansson, ordförande i FUB med många medlemmar som berörs av förslaget.

Han tycker att verksamheten fungerar föredömligt bra sedan många år tillbaka.

– Den är viktig för att goda levnadsvillkor ska uppnås. Avvecklas fritidsverksamheten kommer det att leda till ökat antal ansökningar om ledsagning. Om man bor i gruppbostad brukar sådan ansökan avslås med motivering att det är gruppbostadens personal som ska tillgodose dessa behov. Således kommer det att bli en avsevärd kostnadsökning för både gruppbostäder och ledsagning, säger han.

Om det inte blir någon förstärkning på dessa områden ser han allvarligt på situationen.

– Då är det illa, säger han.

Han vänder sig mot att besparingarna ska drabba de mest utsatta medborgarna så hårt.

Behövs mer ”koncerntänk”

– Det borde införas ett system där alla kommunens ej lagreglerade verksamheter jämfördes mot varandra för att få en rättvis bedömning. Den diskussionen borde inte bara gälla omsorgen, här behövs mer ”koncerntänk”, tycker han.

Förslaget till neddragning av fria resor är inte heller ett bra exempel på ”koncerntänk”. Omsorgen sparar pengar, men kommunstyrelsen får istället kostnaden för färdtjänst.

Kjell-Göran Hansson befarar att många av de berörda inte kommer att ha råd att betala egenavgiften för färdtjänsten och då tvingas avstå från daglig verksamhet.

– Det leder till passivisering och risk för hälsoproblem, liksom om fritidsaktiviteterna dras in, säger han.

Han tycker istället att kommunen kunde införa en rimlig avgift för resorna i egen regi. I så fall skulle avgiftstaket gälla och många skulle inte behöva betala något.

– Men då skulle det väl inte heller bli någon större besparing för kommunen, gissar Kjell-Göran Hansson.

Inga andra resurser planerade

Omsorgschef Annika Andersson. Foto: Berit Önell
Omsorgschef Annika Andersson. Foto: Berit Önell

Omsorgschef Annika Andersson tror inte att en avveckling av fritidskonsulenterna skulle kunna bryta mot lagen.

– Det finns inget som säger att man måste ha fritidskonsulenter. Många andra kommuner har inte heller sådana tjänster, säger hon.

Hon förklarar också att det finns fritidsombud i personalen på alla gruppbostäder.

– Men det blir såklart inte detsamma, säger hon.

Hon är medveten om att besparingarna påverkar kvaliteten, men tror att de är möjliga att genomföra utan att bryta mot lagen.

– Man kan inte ta bort två tjänster utan att det märks, säger hon.

Några extra resurser för att mildra effekterna av neddragningarna är dock inte planerade.

– Enhetscheferna får samordna mer. Bedömningen är inte att vi ska få ökade kostnader på annat sätt, säger Annika Andersson.

Hon säger också att det finns andra som ser till att det finns ett utbud av fritidsaktiviteter, exempelvis föreningar och studieförbund.

Hon vet inte hur stor kostnad för färdtjänst som tillkommer hos kommunstyrelsen om serviceresorna avvecklas.

– Det är svårt att bedöma, säger hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se