Gruppen-3a-328x120

Förorening antas bero på bristfällig brunn

Förorening antas bero på bristfällig brunn

Miljökontoret har beslutat att lägga ner utredningen om den förorenade brunnen hos en barnfamilj i Sjörröd. Familjen anmälde misstanke om att grundvattnet är förorenat av avloppsvatten efter att vattenprover visat fyra sorters bakterier som kan komma från avlopp.

Enligt miljökontorets är det brunnen som är bristfällig och föroreningarna skulle kunna komma från ytvatten som trängt in i brunnen eller döda smådjur som fallit ner genom ett litet hål i brunnslocket.

Miljökontoret uppmanar familjen att inte använda vattnet till bevattning av grönsaker eller bär som ska ätas utan att sköljas.

Grundvattnet i villaområdet i Sjörröd kan vara förorenat av avloppsvatten.
Miljökontoret har lagt ner ärendet om eventuella föroreningar i grundvattnet i villaområdet i Sjörröd.

Familjen har kommunalt dricksvatten, liksom övriga boende i villaområdet. Den gamla dricksvattenbrunnen har bara använts till bevattning och barnen har duschat i vattenspridaren.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt föräldrarna har vattnet blivit alltmer gulfärgat och de har blivit oroliga för kvaliteten på grundvattnet i området.

Men miljökontorets fokus ligger helt på skicket på familjens brunn.

I brevet från miljökontoret fanns förutom det fem sidor långa beslutet broschyrer om hur brunnar ska skötas.

– Man vet inte om man ska skratta eller gråta, säger pappan.

Risk för vattenburen smitta

Enligt vattenproverna var vattnet otjänligt som dricksvatten på grund av e-coli, som inte får finnas alls i dricksvatten, och hög halt koliforma bakterier. Dessutom fanns intestinala enterokocker och Clostridium Perfingens, bakterier som enligt Livsmedelsverkets nya föreskrifter inte heller ska finnas i dricksvatten. Alla fyra bakterierna kan betyda påverkan av avlopp eller gödsel. Koliforma indikerar dock i första hand påverkan av ytvatten.

– Förekomst av samtliga bakterier som nämnts ovan ökar risken för vattenburen smitta, skriver miljökontoret.

Även hög nivå av odlingsbara mikroorganismer uppmättes.

Ändå är slutsatsen att det inte finns skäl att anta att avlopps- eller dagvattennätet och inte heller någon annan miljöfarlig verksamhet skulle ha förorenat grundvattnet i området.

Motiveringen är främst att halterna av nitrat och fosfat som också kan indikera påverkan från avlopp, gödsling och andra föroreningskällor var så låga att de var under detektionsgränsen.

Hässleholms vatten kontrollerade också ledningarna efter familjens anmälan och hittade inget läckage.

Går inte att dra slutsats

Även länsstyrelsens miljödirektör Annelie Johansson har varit engagerad i ärendet och uppmanat miljökontoret att provta fler brunnar och informera boende i området. Miljökontoret har inte ansett det nödvändigt.

Även Annelie Johansson anser, efter att ha studerat provsvaren och konsulterat en vattenexpert på länsstyrelsen, att det inte går att dra slutsatsen att brunnen är påverkad av avloppsvatten, trots att bakteriehalterna indikerar det. Anledningen är fosfat- och nitrathalterna, men också den höga andelen odlingsbara mikroorganismer, som ofta indikerar ytvattenpåverkan. Turbiditeten (grumligheten) kan också tyda på att brunnen är otät.

Miljöinspektör Patrik Kühns uttalande om att brunnsvattnet skulle hålla utmärkt badvattenkvalitet avfärdar hon helt. Om det hade varit badvatten hade det varit tjänligt med anmärkning på grund av e-colihalten.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
24/8 Avlopp förorenar vatten hos barnfamilj
27/8 Miljökontoret tror inte avlopp förorenat brunn

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se