Gruppen-3a-328x120

Prostatacancer- sjuka behöver operationsrobot

Prostatacancer- sjuka behöver operationsrobot

Det finns ett stort antal män med prostatacancer som får vänta oacceptabelt lång tid på operation, män i nordöstra Skåne får ibland vänta över ett halvår innan operation kan genomföras. De sitter fast i vårdköer! Det är ett stort personligt lidande att gå med en elakartad sjukdom som dessutom kan sprida sig i andra delar av kroppen och ge ett större behov av behandlande insatser. Sverigedemokraterna anser att Centralsjukhuset i Kristianstad ska ha en operationsrobot för att kunna ge operation i rimlig tid. Enligt en utredning som presenterats för oss politiker framgår det att de fyra operationsrobotar som i nuläget finns på Skånes universitetssjukhus inte används effektivt. Genom att flytta en operationsrobot till CSK hade robotarna kunnat användas mer effektivt. Dessutom hade det attraherat fler kompetenta medarbetare till att börja arbeta på CSK.

På senaste mötet med Hälso-och sjukvårdsnämnden skulle det tas ställning till om en operationsrobot ska flyttas från Skånes universitetssjukhus till Centralsjukhuset i Kristianstad. S och Mp-styret och Alliansen yrkade på återremiss för de ansåg att utredningen skulle kompletteras, de vill att utredningen även ska belysa hur en operationsrobot kan användas inom andra kirurgiska områden utöver urologin. Om viljan hade funnit från övriga politiker hade de kunnat läsa den utredning som presenterades på Krys sammanträde i maj och fått den information de efterfrågande. I utredningen framgår att det finns cirka 100 gynekologiska ingrepp/år, 160 kirurgiska ingrepp/år samt 120 urologiska ingrepp/år. Riktmärket för att uppnå god kvalitet är att sjukhus ska utföra minst 100 robotassisterade ingrepp per år och minst 30 ingrepp per operatör per år. Således finns det starka skäl att flytta en operationsrobot från Skånes universitetssjukhus till Centralsjukhuset i Kristianstad.

Det är endast Sverigedemokraterna som tagit klart ställning till att det ska flyttas en operationsrobot till CSK, vilket vi redan avsatt pengar till i vår budget, samt yrkade på Hälso-och sjukvårdsnämndens möte. Att yrka återremiss som övriga partier gjorde är endast ett sätt att ytterligare förhala beslutet. Om man verkligen vill hjälpa männen med prostatacancer i nordöstra Skåne så kunde de röstat på SD:s förslag om att flytta en op-robot från Skånes universitetssjukhus till CSK, men det är oerhört svårt för vissa partier att göra det. Det är ett cyniskt politiskt rävspel, vilket uppenbarligen går före patienternas bästa!

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Åsa Erlandsson, Gruppledare för SD i Hälso-och sjukvårdsnämnden

Patrik Jönsson, Regionråd för SD

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se