torsjö live vers2

Kritiserad IT-nämnd fick ansvarsfrihet

Kritiserad IT-nämnd fick ansvarsfrihet

IT-nämnd Skåne Nordost fick ansvarsfrihet av Hässleholms kommunfullmäktige på måndagskvällen trots allvarlig revisorskritik, men ska nu läggas ner. Det blev resultatet av bakläxan från förra kommunfullmäktige. Återremissen krävde bland annat redovisning av hur nämnden, som ingår i Hässleholms kommuns organisation, skulle arbeta i framtiden.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) kommenterade nu kritiken. Hennes förklaring till att budgeten för 2015 antogs först i november 2015 var att en tjänsteman avled i augusti 2014.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) berättade att de 46 miljoner kommunen avsatt till fiberetablering inte kommer att räcka. Foto: Urban Önell
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S). Foto: Urban Önell

Lena Wallentheim (S) och kommunstyrelsens andre vice ordförande Pär  Palmgren(M) anmälde jäv. Fullmäktiges ordförande Iréne Nilsson (S) höll på att sätta in Lena Wallentheims make Anders Wallentheim som ersättare, men hejdade sig i sista stund och bad istället Linda Ingvarsson att tjänstgöra när ärendet skulle behandlas.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Revisorn Emil Nilsson (C ) förklarade, liksom vid förra kommunfullmäktige, att IT-nämnden hade ansvar för att verksamheten följdes upp.

– Det har inte skett i tillräcklig utsträckning, konstaterade han, men ansåg att kommunledningen arbetar för en bättre hantering i framtiden och att nämnden borde beviljas ansvarsfrihet.

Majoriteten i kommunfullmäktige höll med, trots de allvarliga bristerna. När budgeten för 2015 antogs i november samma år var det mesta av pengarna förbrukade och mer än så, det blev ett minus på 55 miljoner jämfört med budget. Tack vare bidrag från de medverkande kommunerna stannade årets underskott dock vid 6,4 miljoner kronor.

Oppositionsrådet Pär Palmgren (M) vill inte köpa Hessleholm Network.
Oppositionsrådet Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell

I november 2015 fattades också beslut om verksamhetsberättelse för 2014 och delårsbokslut per 2015-08-31. Dessutom justerades ett protokoll från ett möte i december 2015 först då mer än två månader passerat.

Enligt det nu tillagda yttrandet, som Lena Wallentheim undertecknat, tog det tid att åter sätta rutiner och ansvar för hanteringen av nämnden sedan den tidigare it-strategen avlidit och it-chefen dessutom slutat i december 2014.

– Arbetet under 2016 visar att nämnden återgått till mötesrutiner som innebär att beslut fattas i rätt tid, betonar Lena Wallentheim.

Vid det senaste mötet, i juni, beslöt nämnden att lägga ner sig själv. Istället ska gemensamma frågor hanteras genom ett samarbetsavtal mellan kommunerna. Nedläggningen måste också beslutas i respektive kommuns fullmäktige framöver.

Björn Widmark (FV) vill gå längre än lagen kräver när det gäller öppenhet och transparens. Foto: Urban Önell
Björn Widmark (FV). Foto: Urban Önell

En lista över vilka politiker från sju kommuner som ingick i nämnden hade också tillkommit sedan sist.

Lars Johnsson (M), som föreslog återremiss vid förra mötet, ansåg nu att ansvarsfrihet kunde beviljas. Även Robin Gustavsson (KD) var nöjd. John Bruun (L) var mer motvillig och förklarade att han sa ja bara på grund av att nämnden ska läggas ner.

Björn Widmark (FV) höll med om att det var glädjande att nämnden läggs ner, men ville fortfarande inte ge ansvarsfrihet.

– Vår uppfattning är att vi inte kan ge ansvarsfrihet för så grova fel, förklarade han.

Han menade att den kritik som framförts av både kommunens egna revisorer och revisionsfirman Ernst & Young

Patrik Jönsson (SD) ansåg att förutsättningarna för fiberprojektet förändrats helt. Foto: Urban Önell
Patrik Jönsson (SD). Foto: Urban Önell

var så allvarlig att ansvarsfrihet inte kunde beviljas.

– Det är inte svårt att lista ut varför man ändå beviljar ansvarsfrihet  – det gäller ju dem som styr kommunen. Nästa gång är det kanske oppositionen som ska styra, och så har man klarat varandras ryggar, rasade Widmark.

Han fick medhåll av Patrik Jönsson (SD).

– Jag kan inte annat än instämma i Björn Widmarks svidande kritik, sa han. Om inte detta är skäl för att neka ansvarsfrihet, var går då gränsen? En tjänsteman har avlidit, men det är likväl nämnden som har ansvaret.

Votering begärdes och slutade med röstetalen 45-16 för att bevilja ansvarsfrihet.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se