Gruppen-3a-328x120

Omsorgen behöver ”bara” 35 miljoner mer nästa år

Omsorgen behöver ”bara” 35 miljoner mer nästa år

Omsorgen i Hässleholms kommun behöver mindre tillskott än väntat i nästa års budget, 35 miljoner kronor. Det är betydligt mindre än de upp till 65 miljoner kronor som tidigare aviserats.

– Vi ser konsekvenserna av de beslut vi tagit om besparingar, säger omsorgschef Annika Andersson.

Underskottet för 2016 är dock oförändrat 38 miljoner kronor.

För att rädda framtidens omsorg krävs mer än neddragningar. Ett vård- och omsorgscollege planeras i samarbete med kommunerna i nordöstra Skåne och Region Skåne för att locka fler till omsorgsyrkena.

Omsorgschef Annika Andersson. Foto: Berit Önell
Omsorgschef Annika Andersson. Foto: Berit Önell

Prognoserna för hur många fler som behöver omsorg 2017 har alltså inte ändrats utan det minskade behovet av budgettillskott beror helt och hållet på de stora förväntningarna på effekterna av neddragningarna 2016.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Men de 35 miljonerna innebär inga kvalitetshöjningar utan räcker bara till att bibehålla nuvarande nivå, säger Annika Andersson.

Inför 2017 räknar omsorgen bara med en volymökning på tre procent, trots att den legat på mellan fem och tolv procent de senaste åren.  På tio års sikt kommer volymökningen att vara 36 procent.

– Om vi har tyckt att det varit svårt de senaste åren blir det något helt annat sedan, säger Annika Andersson.

Hon förklarar att det behövs ett effektivare arbetssätt för att klara omsorgen i framtiden.

– Vi behöver se över vad som ska ingå i kommunens ansvar, vilken ambitionsnivå vi ska ha och hur vi ska få tillräckligt med personal, säger hon.

Men hon menar inte att lösningen bara är att sänka ambitionsnivån.

– Vi måste hålla hög kvalitet utan för höga kostnader. Både satsningar och ekonomiskt tillskott behövs.

Det har blivit färre sökande till vuxenutbildningarna inom omsorg. I höst fylldes inte ens alla platser.

Annika Andersson är engagerad i frågan om vård- och omsorgscollege som är tänkt att fungera som en kvalitetsstämpling av omvårdnadsprogrammet. Det innebär bland annat ett krav på att kommunens verksamheter ska ta emot praktikanter.

– Vi har ett jätteansvar och måste samarbeta även med grundskolan, exempelvis genom utbyte mellan skolor och äldreboenden, säger Annika Andersson.

Hon tycker att omsorgen måste bli bättre på marknadsföring.

– Avvikelser måste synliggöras, men vi måste bli bättre på att marknadsföra allt det fina också, exempelvis att hemtjänsten skapar mycket trygghet, säger hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se