torsjö live vers2

Miljöministern på konferens i Hässleholm

Miljöministern på konferens i Hässleholm

Miljöminister Karolina Skog (MP) är en av de medverkande vid en stor miljökonferens i Hässleholm under onsdagen och torsdagen. Temat är bland annat klimatanpassning.

Arrangör är FAH, Förbundet för allmänt hälsoskydd, en organisation med 300 medlemmar, varav majoriteten är kommunernas miljönämnder. Målgruppen för konferensen är också politiker och tjänstemän som arbetar med miljöfrågor.

Karolina Skog ska på onsdagen tala om hur nationell miljöpolitik kan ge kommunerna möjlighet att minska klimatpåverkan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Klimatprofessorn Markku Rummukainen, Lunds universitet, berättar om forskningsrapporten Klimatsäkrat Skåne. Han medverkar också i en paneldiskussion om klimatsamverkan i Skåne. Där deltar även Annelie Johansson, miljödirektör på länsstyrelsen i Skåne, och politiker på regional och kommunal nivå.

Konferensen tar också upp så kallad grön energi som sol, vind och vatten. Där medverkar företrädare för flera lokala företag, Johan Hammarqvist, Eolus Vind, Sune Zander, Brittedal, och Kjell Klason, German Sol Sweden.

På torsdagen handlar programmet om ökad central styrning av lokal tillsyn. Det handlar bland annat om enhetliga system för miljötillsyn och livsmedelskontroll. Pertti Nordman, chef för livsmedelskontroll på Livsmedelsverket, medverkar.

Länsstyrelsens miljöjurist Margareta Svenning presenterar Emil 2.0, som beskrivs som en vassare grupp för bättre brottsbekämpning inom miljöområdet.

Även höghastighetstågen står på dagordningen genom en halvtimmes föredrag av kommunens utvecklingsstrateg Richard Heingard.

Hela konferensen inleds med studiebesök på Vankiva kretsloppscenter, där resursoptimering är rubriken, vid Finjasjön, där det handlar om fiske för klarare vatten, och på vandringslederna kring Hovdala.

Kommunchef Bengt-Arne Persson ska hälsa välkommen och berätta om ”Hässleholms framgångar i miljö- och klimatarbetet”.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se