torsjö live vers2

Miljöchefen backar inte om Sötekärrsbäcken

Miljöchefen backar inte om Sötekärrsbäcken

Miljöchef Sven-Inge Svensson står fast vid att ansvaret för fortsatt utredning av den förorenade Sötekärrsbäcken ligger på kommunens tekniska nämnd.

De analyser som hittills gjorts i bäcken nedanför reningsverket i Hässleholm tyder på att den kan vara påverkad av avloppsvatten. Men va-bolaget Hässleholms vatten har frånsagt sig allt ansvar. Sven-Inge Svensson drog i somras därför tillbaka föreläggandet mot bolaget och riktade det istället mot tekniska nämnden som markägare. Tekniska nämnden har överklagat och Sven-Inge Svensson har lämnat över ärendet till länsstyrelsen.

Föroreningarna i Sötekärrsbäcken ändrar ständigt färg och form, här den 24 augusti.
Föroreningarna i Sötekärrsbäcken ändrar ständigt färg och form, här den 24 augusti.

Efter fiskdöd i Sötekärrsbäcken i maj konstaterade analysföretaget Regito, som brukar ta vattenprover i Finjasjön, bland annat låg syrehalt. Vattnet hade också bland annat mycket hög konduktivitet, näringspåverkan och smutsvattensvamp och därför krävs fortsatta utredningar.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

I föreläggandet ingår att utreda orsakerna till föroreningarna, undersöka bottensedimentet och föreslå åtgärder som varaktigt löser olägenheterna i och vid Sötekärrsbäcken.

Men ingen vill utreda problemet. Tekniska nämnden hävdar, liksom Hässleholms vatten, att föreläggandet har fel adressat. Nämnden hänvisar till ”Finjasjöns och Ballingslövssjöns sänkningsföretag år 1887-1890” och till att fastigheten är en samfällighet.

Sven-Inge Svensson har dock svårt att se hur ett dikningsföretag från 1800-talet skulle kunna ha något ansvar för att utreda föroreningarna. Dessutom är kommunen den största delägaren i samfälligheten.

– Tekniska nämnden har ansvaret för kommunens markinnehav. Det är rimligen markägaren som ska göra utredningen. Men jag har velat lite fram och tillbaka, medger Sven-Inge Svensson.

Bland annat har han funderat på att vända sig direkt till kommunstyrelsen med sitt krav.

– Men det blir väl som med Kaabs. Det hamnar hos kommunstyrelsen när tekniska nämnden måste ansöka om pengar för att sanera, säger han.

Han tror att det är lättare för Hässleholms vatten att smita undan.

– De kan hävda att de aldrig haft några ledningar där och det blir svårt att bevisa. Men om vi inte hittar verksamhetsutövaren kan vi alltid förelägga markägaren, säger han.

Han konstaterar att när kommunen köper mark köper den ofta också på sig en belastning.

Länsstyrelsens rättsenhet har nu begärt att miljönämnden yttrar sig innan beslut fattas. Därefter kan ärendet överklagas till mark- och miljödomstolen.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
16/9 Ännu ett nej till att utreda förorenad bäck
16/7 Tekniske chefen vill utreda förorenad bäck

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se