Gruppen-3a-328x120

Avfärdade ändring av soptömningsintervall

Avfärdade ändring av soptömningsintervall

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt enhälligt att förslaget till nya renhållningsföreskrifter inte ska ändras. Men oppositionen hotar med att ändra sig innan frågan når kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt enhälligt att förslaget till nya renhållningsföreskrifter inte ska ändras. Men oppositionen hotar med att ändra sig innan frågan når kommunstyrelsen.

Om de som komposterar hemma skulle få en av sina soptunnor tömd med längre intervall skulle det bli för gles tömning av plast- och pappersförpackningar och ofärgat glas. Det hävdar Hässleholm Miljö AB och avfärdar återremissen från kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt på onsdagen i linje med Hässleholm Miljö:s utredning. Oppositionens båda företrädare Pär Palmgren (M) och Ulf Erlandsson (SD) säger dock att de inte var tillräckligt förberedda inför sammanträdet och kan ändra sig innan ärendet når kommunstyrelsen.

Ulf Erlandsson (SD) . Foto: Urban Önell
Ulf Erlandsson (SD) . Foto: Urban Önell

Arbetsutskottet var enigt i sitt beslut. Varken Palmgren eller Erlandsson avstod från att rösta.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det var mycket den dagen, säger Erlandsson som inte hunnit diskutera frågan i partigruppen.

Han konstaterar att Hässleholm Miljö AB meddelade att tömningsintervallerna inte kunde ändras.

– Det är klart att de kan ändra om de vill. Men viljan finns inte, säger han.

Pär Palmgren hade inte heller diskuterat med alliansgruppen.

– Vi har ett gruppmöte inför varje ksau, men när det hölls i måndags var jag bortrest. När jag kom hem fick jag besked av allianskamraterna att de inte hade några synpunkter. Men vi hinner titta över det igen, ksau är bara en förpostfäktning, säger han.

Oppositionsrådet Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell
Oppositionsrådet Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell

I kommunfullmäktige i september stod hela oppositionen bakom moderaten Lars Johnssons förslag till återremiss. Möjligheterna att slippa hämtning av komposterbart avfall och påsar för detta för den som komposterar själv samt att kunna välja tömningsintervall skulle utredas.

Hässleholms Miljö AB:s tillförordnade vd Sven Carlsson och ordförande Marianne Nilsson (S) har skrivit under utredningen som drar slutsatsen att förslaget till renhållningsföreskrifter inte behöver ändras.

De menar att längre tömningsintervall för papper, plast och glas skulle ge hygieniska och miljömässiga problem, trots att de hämtats med glesare intervall under många år. Dessutom förklarar de att utrymmet i kärlen normalt inte räcker till om de töms mer sällan än varannan vecka som föreslaget.

Istället hänvisar Hässleholm Miljö AB abonnenterna till att dela abonnemang med grannen om mängden sopor är mindre än det genomsnittliga hushåll som tömningsintervallerna utgår ifrån.

Utredarna ser inte heller någon anledning att låta hushåll som komposterar själva slippa papperspåsarna eller få lägre taxa.

Hässleholm Miljö AB konstaterar att den som vill fortfarande har möjlighet att kompostera och då inte har skyldighet att lämna matavfallet till bolaget.

Kritikerna hävdar att kompostering borde ge lägre taxa i miljöstyrande syfte. Men bolaget hävdar istället att det miljöstyr genom att inte lämna rabatt för hemkompostering och hänvisar till att regeringens miljömål säger att minst 50 procent av matavfallet senast 2018 ska behandlas biologiskt.

– Förbränning ska lämna plats åt den resurseffektivare rötningen som ger såväl biogödsel som biogas, skriver Nilsson och Carlsson.

Taxorna är dock redan klubbade av kommunfullmäktige, vilket gör Sven Carlsson ännu mer övertygad om att förslaget till föreskrifter inte bör ändras.

– Vi är lite låsta av att taxan är fastställd. Det var förvånande att taxa och föreskrifter hanterades olika av kommunfullmäktige. Fullmäktige hade kunnat besluta om en taxa utifrån andra premisser, till exempel andra intervaller. Nu är vägen att ändra taxa stängd, men jag har väl goda skäl att anta att det blir ett överklagande, säger Sven Carlsson.

Enligt Louise Davidsson på kommunledningskontoret är ambitionen nu att ärendet ska tas upp i kommunstyrelsen den 26 oktober och i kommunfullmäktige på nytt den 31 oktober.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se