torsjö live vers2

Miljöministern gillar tyskt bensinförbud

Miljöministern gillar tyskt bensinförbud

Miljöminister Karolina Skog talade vid miljökonferensen i Hässleholm på onsdagen. Foto: Urban Önell
Miljöminister Karolina Skog talade vid miljökonferensen i Hässleholm på onsdagen. Foto: Urban Önell

Miljöminister Karolina Skog (MP) tycker att Tyskland gör rätt som förbjuder bensin- och dieselbilar från 2030. Det sa hon vid miljökonferensen i Hässleholm på onsdagen.

Hon tog upp många viktiga ämnen i sitt anförande. Det gällde bland annat klimatpåverkan, kollektivtrafik, cirkulär ekonomi, kemikaliekontroll och förbättrat naturskydd.

Men hon hade inte mycket att säga om konflikten mellan bostadsbyggande och skydd för natur och friluftsliv som är aktuell i Hässleholm just nu då kommunen motsätter sig Naturvårdsverkets förslag till riksintresseområde för friluftsliv som regeringen snart ska besluta om.

Den drastiska tyska åtgärden att förbjuda bensin- och dieselbilar kom upp i frågestunden.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Stora steg måste tas. Jag tror att det är helt rätt och är jätteglad att Tyskland som har stora biltillverkare går före. Europa har halva världsmarknaden för nya bilar. Det är vi som avgör, sa Karolina Skog.

Hon uteslöt inte att Sverige kommer att gå samma väg.

– Från svensk sida lyssnar vi självklart väldigt noga nu. Det är politiska beslut som avgör stora teknikförändringar, sa hon.

Omkring 100 deltagare, främst kommunala politiker och tjänstemän inom miljöområdet, var samlade på Hotell Statt när föreningen FAH Kommunerna och miljön inledde sin konferens med klimatanpassning som huvudtema.

Gunilla Holmberg, tidigare vd på Hässleholm Miljö, visade konferensdeltagare runt på Vankiva kretsloppscenter och passade också på att ställa en fråga till miljöministern
Gunilla Holmberg, tidigare vd på Hässleholm Miljö, visade konferensdeltagare runt på Vankiva kretsloppscenter och passade också på att ställa en fråga till miljöministern

Fast egentligen startade programmet utomhus då deltagarna erbjöds studiebesök på Vankiva kretsloppscenter, vid Finjasjön, där projektet med utfiskning för klarare vatten presenterades, och på vandringslederna kring Hovdala.Kul att få ha konferensen i Skåne och att Hässleholm får lysa lite grand, tyckte Lars Thunberg, ordförande i FAH och kommunalråd (KD) i Helsingborg.

Han anser det viktigt att lyfta fram goda exempel, men även att ta upp problem.

– Det är viktigt att kartlägga exempelvis förorenad mark och inte sopa något under mattan utan ta tag i det som behöver åtgärdas, sa han.

Karolina Skog förklarade att hon tyckte det var enkelt och viktigt att tacka ja till att medverka.

– Ni är en otroligt viktig kraft för miljöarbetet i Sverige, sa hon.

Hon konstaterade att det var en historisk dag då riksdagen skulle fatta beslut om Parisavtalet.

– Det tog sex år efter Kyoto, efter Paris har det gått mindre än ett år. Det kan vi se som ett tecken på politiskt och globalt momentum i klimatpolitiken, förklarade hon och menade att både näringslivet och civilsamhället nu tryckt på i klimatfrågan.

Karolina Skog är engagerad i klimatfrågan, trots att det annars är Isabella Lövin som är klimatminister.

– Nu är det viktigt att vi i nära samarbete med andra länder gör något positivt för vårt land. Problemen och utmaningarna kan till och med främja svensk teknikutveckling och export om vi ser möjligheterna, förklarade Karolina Skog.

Karolina Skog hade inte mycket svar på Frilagts frågor om konflikten mellan bostadsbyggande och naturskydd.
Karolina Skog hade inte mycket svar på Frilagts frågor om konflikten mellan bostadsbyggande och naturskydd.

Hon var nöjd med MP:s budgetarbete som fick stöd från V. Det resulterade bland annat i det så kallade klimatklivet där kommunerna kan söka bidrag för lokala investeringar, ett stadsmiljöavtal för mer hållbar kollektivtrafik och satsningar på naturvård med inköp av skog, förbättrat naturskydd i naturreservat och riktade satsningar till det rörliga friluftslivet.

– Det vi säljer är vår vackra natur, deklarerade Karolina Skog.

När Frilagt frågade ville hon inte direkt kommentera konflikten mellan skydd för natur och friluftsliv å ena sidan och bostadsbyggande å andra sidan. Hässleholms kommun anser att möjligheterna till bostadsbyggande hotas genom förslaget till riksintresseområden för friluftsliv.

-Kommunerna har ett stort ansvar att hitta lösningar. Avvägningarna ska i första hand göras lokalt, sa Karolina Skog.

Men riksintressena beslutas av regeringen – som också vill förenkla bygglovsprocessen.

– Jag tror att vi kan stärka naturvärdena trots att vi bygger mycket. Bostadsbyggande behövs. Men det är inte enkla frågor, sa Karolina Skog.

Deltagarna fick också möjlighet att ställa frågor efter Karolina Skogs anförande. Hässleholms miljöchef Sven-Inge Svensson, ordförande i föreningen Kommunala miljöchefer, undrade hur ministern såg på förslaget att avlasta polisen genom att avkriminalisera enklare miljöbrott och istället låta kommunerna besluta om straffavgifter. Föreningen har skickat förslaget till regeringen, liksom ett förslag om att höja straffskalan för livsmedelsbrott så att fängelse ingår och det blir möjligt för polisen att göra husrannsakan.

Sven-Inge Svensson fick inget direkt svar av Karolina Skog.

– Det kan vara en klok synpunkt, sa hon diplomatiskt efteråt.

Vid paneldebatten om skånsk klimatsamverkan deltog från vänster Markku Rummukainen, Annelie Johansson, Thomas Hansson och Petter Forkstam.
Vid paneldebatten om skånsk klimatsamverkan deltog från vänster Markku Rummukainen, Annelie Johansson, Thomas Hansson och Petter Forkstam.

Tidigare på dagen berättade klimatprofessor Markku Rummukainen från Lunds universitet om forskningsrapporten Klimatsäkrat Skåne.

Han medverkade också i en paneldiskussion om Klimatsamverkan Skånes arbete tillsammans med Annelie Johansson, miljödirektör på länsstyrelsen i Skåne, Thomas Hansson (MP), Region Skåne, och Petter Forkstam (MP), ordförande i miljönämnden i Lunds kommun. De talade bland annat om ökad översvämningsrisk i klimatförändringarnas spår, något som kan beröra Hässleholm och Finjasjön.

– Många har byggt fina, flådiga hus i områden som kommer att översvämmas, konstaterade Annelie Johansson.

Men samtidigt är vattenbrist ett ökande problem. Extremvädret är redan här.Vi får både intensivare regn och torrare somrar. Det passar väldigt bra in i bilden, sa Markku Rummukainen.

Lösningarna är troligen många och komplexa. Panelen talade om miljövänliga transporter, förändrat jordbruk, hållbar konsumtion och mycket annat. Men det är bråttom.

– Vi borde ha börjat för länge sedan, men nu får vi rivstarta istället. Det är ofta inte förrän det går riktigt dåligt som vi ställer oss i startblocken, sa Annelie Johansson.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se