torsjö live vers2

Ny revisorskritik mot IT-nämnden

Ny revisorskritik mot IT-nämnden

Kommunrevisorerna riktar ny kritik mot IT-nämnd Skåne Nordost, bara några veckor efter det att kommunfullmäktige i Hässleholm med nöd och näppe gav ansvarsfrihet till kommunalråden Lena Wallentheim (S) och Pär Palmgren (M) och övriga ledamöter i IT-nämnden.

Trots försäkran om att allt nu sköts enligt regelboken har IT-nämnden inte godkänt sitt delårsbokslut, daterat den 31 augusti i år.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

2015 godkändes delårsbokslutet först i november. Det var en av anledningarna till den allvarliga kritiken från revisorerna som ledde till att flera fullmäktigeledamöter ville vägra nämnden ansvarsfrihet och drev igenom en återremiss. I november 2015 antogs också budgeten för 2015 och verksamhetsberättelsen för 2014 godkändes.

Försäkrade att det nu var ordning

Lena Wallentheim försäkrade inför fullmäktige att beslut nu fattas i rätt tid. Orsaken till bristerna under 2015 ska ha varit att en av kommunens it-tjänstemän avlidit och en slutat. Men det kan inte vara förklaringen denna gång.

Revisorerna betonar i sin nya skrivelse att formalia ska upprätthållas även om avsikten nu är att nämnden ska avvecklas vid årsskiftet. Detta är ännu inte beslutat i alla medverkande kommuner.

– De ska i vilket fall fullfölja sina åtaganden så länge nämnden inte är avvecklad, säger revisionens ordförande Emil Nilsson (C ).

Han konstaterar att ett delårsbokslut inte är ett lagstadgat bokslut.

– Men det är viktigt ändå, där noteras vad som hänt, förklarar han.

Borde ha bättre kontroll

Han tycker att IT-nämnden borde ha haft bättre kontroll med tanke på den tidigare kritiken.

– De skulle behöva tänka till och ha allt hundraprocentigt i ordning, kan man tycka, säger han.

IT-nämnden fick allvarlig kritik av revisorerna för 2015, men ingen formell anmärkning eftersom korrekta handlingar ändå lämnades in till slut.

Emil Nilsson tror inte att det som nu hänt kommer att leda till liknande kritik för 2016.

– Om det bara är detta finns inte anledning till kritik. Jag kan inte säga mer idag, vi vet inte nu hur det blir med bokslut och årsredovisning för 2016, säger han.

Frilagt har förgäves sökt Lena Wallentheim för en kommentar.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se