Gruppen-3a-328x120

SvT – en del av etablissemanget

SvT – en del av etablissemanget

Ser vi Sveriges Television i allt snabbare takt förvandlas till ett matriarkat och en tummelplats för minoritetsgrupper? Det finns anledning att som tittare och licensbetalare ställa frågan. SVT vill gärna framstå som framåtsträvande och agerar på ett sofistikerat sätt som om de stora medieföretag SVT utgör skulle sätta normerna i det samhälle vi ”alla” lever. Så också vi gräsrötter.
Gräsrötterna betalar men både dom och deras röst hålls utanför rutan.
Nämnas skall att Sveriges Radio ett antal gånger i veckan låter gräsrötterna få en röst i Ring P1. Ska vi kalla det, om en i mycket begränsad omfattning, en ”insändarsida” vilken vi helt saknar i licensbetalarnas SVT.
Det slutna rum SVT förefaller vara, utöver det som skimrar förbi på tv-skärmen, behöver öppnas upp.
Den som via mail försökt nå ansvariga chefer kan inte förvänta sig några svar. VD Hanna Stjärne och andra ”direktörer” i företagsledningen tycks inte prioritera någon kontakt med dom licensbetalare som betalar deras löner.
Frågan hur dessa ansvariga förvaltar våra licensmedel är i högsta grad berättigad.
I bakgrunden har vi de så viktiga lokaltidningarna som nu brottas med allvarliga ekonomiska problem. Ska vi från de allmännas sida satsa mer på det viktiga demokratiska forum tidningar utgör? Detta kan ske på bekostnad av SVT och då också leda till att bryta deras dominerande ställning. Att lokala tidningar, med sin närhet till vardagen, har en särskilt plats i undertecknads hjärta må förlåtas en jordnära något till åren kommen man!
Vi har i blixtbelysning sett stora medieföretag utgörande den så kallade tredje statsmakten överraskas av det som rör sig på gräsrotsnivå. Behöver undertecknad nämna Brexit, Donald Trump och för att ta ett exempel från den egna sandlådan Sverigedemokraterna och deras framgångar.
Kära SVT måhända är ni i alltför hög grad en del av ett etablissemang som är fysiskt lokaliserat till Stockholm? Ett etablissemang bestående av politiker, ämbetsmän och många andra dignitärer.
Att så kan vara fallet tydliggörs under semestertid då SVT tillsammans med det etablissemang som ovan nämnts flyttar ut från Stockholm. Träffpunkt är Almedalen på sommarön Gotland.
SVT:s satsning är där omfattande. Stora skaror journalister av vilka många går under namnet ”programledare” syns mingla på sommarön. Tilläggas kan att programledarna tycks utgöra en växande skara inom SVT. Visby är för övrigt vid denna tid till trängsel fylld med politiker, ämbetsmän och andra vars vistelse bekostas av skattemedel.
Hela etablissemanget är således på plats!
Vi talade i början om ett SVT som är på väg att förvandlas till ett matriarkat.
Må så vara men sök icke allenast svaren uppe i maktens boningar framför tyckande makthavare och kändisar! Vässa pennan, fatta A5-blocket och stig ner i folkdjupet! Möt gräsrötterna och ta del av de unika erfarenheter var och en av oss besitter!

Ronny Larsson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se