Gruppen-3a-328x120

Maktskifte väntar efter att budgeten fallit

Maktskifte väntar efter att budgeten fallit

Det nya digitala voteringssystemet i kommunfullmäktige visar resultatet 31-30 för alliansens budget. Foto: Berit Önell
Det nya digitala voteringssystemet i kommunfullmäktige visar resultatet 31-30 för alliansens budget. I presidiet sitter från vänster fullmäktiges andre vice ordförande Douglas Roth (M), förste vice ordförande Lena Svensson (C), ordförande Irene Nilsson, kommunsekreterare Louise Davidsson och kanslichef Elisabeth Aidemark. Foto: Berit Önell

Maktskifte väntar av allt att döma i Hässleholms kommun sedan den styrande minoritetens budget röstades ner i kommunfullmäktige på måndagen.

– Vi är beredda att ställa våra platser till förfogande, förklarade kommunalrådet Mats Sturesson (C ) redan tidigt på förmiddagen.

Då stod det klart att oppositionen ville att budgeten skulle behandlas i sin helhet istället för nämnd för nämnd och att den borgerliga alliansens budget skulle vinna. Hur kommunen ska styras framöver ska beslutas vid ett extra sammanträde i kommunfullmäktige den 23 januari.

Kommunalrådet Mats Sturesson C). Foto: Berit Önell
Kommunalrådet Mats Sturesson (C).

Efter en livlig debatt fick alliansens budget alla oppositionens 31 röster vid voteringen och besegrade således den styrande minoritetens 30.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Årets budgetfullmäktige fick alltså en annan utgång än förra årets. Inte heller då fick de styrande i S, V, MP och C majoritet för sin budget, men den justerades på några punkter så att den sammanföll med alliansens. Därmed ansåg sig minoriteten kunna sitta kvar och styra med alliansens budget.

Den här gången drev oppositionsrådet Pär Palmgren (M) med stöd av SD och FV att budgeten skulle beslutas i sin helhet.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) anklagade dem för att vara ute efter att fälla minoritetsstyret. Pär Palmgren och Björn Widmark (FV) förnekade detta och sa att de bara ville diskutera budgeten och förvissa sig om att den stämmer på sista raden.

– Vi vill få en budget som håller ihop. Att ta nämnd för nämnd är fullständigt oansvarigt, vad som helst kan hända, sa Björn Widmark.

Oppositionsrådet Pär Palmgren M). Foto: Berit Önelll
Oppositionsrådet Pär Palmgren (M).

Sverigedemokraterna Ulf Erlandsson och Patrik Jönsson var däremot tydliga med att de ville att de rödgröna skulle avgå.

– Vi är beredda att ta makten, sa Ulf Erlandsson.

Patrik Jönsson tackade för beskedet från de styrande.

– Ni skulle ha avgått redan ifjol, sa han.

Dolores Öhman (MP) vädjade till oppositionen att vänta med att ta över tills det blir val.

– Det vore väl det mest demokratiska. De styrande har ett väldigt starkt demokratiskt mandat, sa hon.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim S). Foto: Berit Önell
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S).

Hon fick mothugg av Björn Widmark.

– Vilket demokratiska mandat? Miljöpartiet och Centern ingick tidigare i den borgerliga alliansen. Sedan bytte de, men de som röstade på C och MP då hade väl inte tänkt sig ett S-styre. Mandatet tog de sig själva efter valet, konstaterade han.

Patrik Jönsson kritiserade, liksom Björn Widmark, de styrande för att ha misskött ekonomin.

– Ni talar om brakförlust, men det rätta är att prognosen visar att kommunen får ett plus på över 50 miljoner i år, sa Mats Sturesson och hävdade att ekonomin är stabil.

Patrik Jönsson kontrade med att det mest varit det statliga stödet som varit stabilt.

– Det är nämndernas driftsbudget som visar hur ni skött ekonomin, inte gambling med aktier eller statliga bidrag till invandringspolitiken, förklarade han.

Sturesson medgav att driftsbudgeten inte går ihop, men att mått och steg vidtagits för att komma till rätta med det.

Lena Wallentheim och Mats Sturesson klargjorde att nämnderna måste upplösas om den styrande minoriteten avgår.

– Vi kommer nu att gå tillbaka till våra partier för att få mandat att ställa våra platser till förfogande, förklarar hon för Frilagt.

Björn Widmark FV).
Björn Widmark FV).

Därefter får de avvakta de andra partiernas förslag till majoritet.

– Om det finns en annan majoritet ska vi träda tillbaka, säger Lena Wallentheim.

Hon kan inte idag säga om det skulle kunna vara aktuellt för S att ingå i en ny konstellation.

– För S kan det aldrig bli ett samarbete med SD och FV, säger hon dock bestämt.

Hon säger att hon två gånger ställt frågan om budgetsamverkan till Pär Palmgren, en gång i början av de rödgrönas budgetarbete och en gång i slutet, men fått nej.

– Om vi hade tagit avsnitt för avsnitt i budgeten så hade det funnits möjlighet att jämka ihop sig. Nu blev det inget utrymme för det, de hade ingen annan inställning än att de skulle fälla det sittande styret, säger hon.

Hon tycker annars att samarbetet med alliansen har fungerat bra under det gångna året.

– Det har inte varit någon dålig diskussion eller dålig stämning, men nu har de inte visat prov på att vilja göra det för kommunen bästa, säger hon.

Stämningen var inte på topp bland socialdemokraterna på måndagens budgetfullmäktige.
Stämningen var inte på topp bland socialdemokraterna på måndagens budgetfullmäktige.

Pär Palmgren vill resonera mer internt i partiet innan han uttalar sig för mycket om framtiden. Men han tycker att det är nödvändigt att anta en budget i sin helhet.

– Risken är annars för det första att man får inspel får olika håll och det blir svårt att få ihop budgeten. För det andra spar det tid. För att kunna ta ansvar för helheten måste vi få igenom helheten. Alternativet hade varit en något mer urvattnad version av vår budget, förklarar han för Frilagt.

Palmgren menar att det var de styrande som jämkade sin budget vid förra budgetfullmäktige, men att de annars inte har varit intresserade av samarbete.

– Vi hade ett handslag med S under Tommy Nilssons tid. Det innebar att vi skulle anstränga oss för att få fram gemensamma lösningar. Lena Wallentheim rev upp det. Under denna mandatperioden har jag också försökt bjuda in till samarbete en gång, men fått nej, säger han.

Alliansens budget var inte klar förrän i tisdags, så han anser inte att det var möjligt att diskutera den i samband med att de rödgröna arbetade med sin budget.

– Då hade det också blivit sju partier mot två och nästan alla mot en. Sådant tycker jag inte om, säger han.

De rödgröna röstade på honom som oppositionsråd trots att SD och FV tillsammans har ett mandat mer. Men han vill absolut inte medge att det skulle innebära något slags löfte om gentjänster.

– Sådant sysslar jag inte med, säger han.

Kan du tänka dig att samarbeta med SD och FV?

– Ingenting är uteslutet. Vi är bara 15, vi måste lyssna på andra, säger han.

Alliansens budget innehåller, som Frilagt tidigare berättat, bland annat en skattesänkning på tio öre, lägre investeringsnivå för att hålla nere låneskulden, återinförande av LOV, lagen om valfrihet i omsorgen och ett nytt äldreboende som ska byggas av extern part och eventuellt även drivas externt.

Socialnämnden får ett tillskott på nio miljoner kronor, sex miljoner mer än i de rödgrönas budget, och omsorgsnämnden 40 miljoner 2017, fyra miljoner mer än i de rödgrönas förslag. Men skolan får inte det tillskott på tio miljoner kronor på grund av ökat elevantal som de rödgröna aviserat och kulturnämnden får inte 500 000 kronor till en ny teknikertjänst.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
29/10 Stora budgetsatsningar med lånta pengar
2
2/11 SD vill  sänka skatten tio öre
23/11 Även alliansen vill sänka skatten
24/11 Mest kvar på sista raden med FV:s budget

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se