torsjö live vers2

Bildrutornas bedrägliga sken

Bildrutornas bedrägliga sken

Att televisionens värld med sin envägs-kommunikation har blivit en tummelplats, för före detta politiker och andra ”kändisar” förvånar knappast. Detta bekräftas på nytt när nu alltför väl kända ansikten dyker upp i programtablåerna. Några exempel följer.
T4: s ”Mat-Tina” bjuder in den ifrågasatta f.d. vice statsministern centerpolitikern Maud Olofsson för ”mysiga” samtal på en fjälltopp.
SVT satsar såvitt kan förstås licensmedel på en ny ”programledare” nämligen förre statsministern och f.d. partiledaren för Moderaterna, Fredrik Reinfeldt. Vi minnesgoda erinrar oss att nämnda parti också kallade sig ”nya arbetarpartiet”. Detta av grumliga skäl som många av oss dock genomskådade som ett mindre sympatiskt marknadsföringstrick signerat Per Schlingman och andra.
Olofsson känner vi som en av de huvudansvariga i den s.k. NUON-affären som kommer att gå till historien som en av de sämsta Sverige via Vattenfall någonsin gjort. Olofsson vägrade infinna sig i konstitutionsutskottet. Hon försökte därmed undvika den besvärliga frågan huruvida regeringen Reinfeldt var informerad om affären.
Att den dåvarande regeringen inte skulle varit informerad om en affär omfattande omkr. 97 miljarder kronor är det sannolikt inte många av oss tänkande medborgare som tror på.
Shame on you (skäms) TV4 och SVT som släpper fram f.d. politiker i TV-rutan med ett så tveksamt förflutet. Detta hjälper till att befästa en uppfattning och en tro hos allmänheten ”att politiker kan ställa till med vad som helst” utan konsekvenser! Detta är förödande för den demokrati vi tror oss leva i.
Med Brexit och Donald Trump i åtanke finns anledning att ställa frågan om vårt samhälle idag ur demokratisk synpunkt varit starkare och mer insiktsfullt med en bättre fungerande tredje statsmakt. Tredje statsmakten dominerad av TV-bolag borde snarast överväga att istället låta gräsrötterna komma till tals. Före detta politiker med helgonglorian på sned har vi hört alldeles tillräckligt av.
Anledning finns att citera filosofen och nobelpristagaren Bertrand Russel:
”Efter uppfinningen av radion och televisionen har det blivit ännu viktigare att utöva den eviga vaksamhet utan vilken friheten i allmänhet börjar tyna bort”.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se