torsjö live vers2

Alliansen vill ta över ordförandeskapet

Alliansen vill ta över ordförandeskapet

Den borgerliga alliansen presenterar nu ett förslag till lösning på den parlamentariska krisen i Hässleholms kommun. Den innebär ett samarbete mellan alla partier i kommunfullmäktige där alliansen tar över ordförandeskapet eftersom det är alliansens budget som antagits av fullmäktige.

Oppositionsrådet Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell
Oppositionsrådet Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell

Gruppledarna Pär Palmgren (M), Robin Gustavsson (KD) och John Bruun (L) berättar om förslaget i ett pressmeddelande.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

De utgår ifrån att dagens situation med tre block kommer att bestå under överskådlig tid.

-Samarbete är enda utvägen när det inte finns en majoritet i kommunfullmäktige, skriver de.

De vill därför ta initiativ till ett utvecklat samarbete.

– Samtliga partier ska ges möjlighet att påverka kommunens utveckling i positiv riktning.

Alliansföreträdarna betonar att de av respekt för väljarna vill att det parlamentariska läget ska återspeglas i de olika nämndernas ledning. Det ska ske genom att ett block tar ordförandeposten och de två övriga vardera en vice ordförande.

Robin Gustavsson (KD) samordnar frivilliginsatserna kring boendet i valstugorna. Foto: Urban Önell
Robin Gustavsson (KD). Foto: Urban Önell

S, C, MP och V ska få 50 procent av platserna i nämnderna och de andra två blocken, SD och FV, samt M, KD och L 25 procent vardera.

Om alliansen får ordförandeposterna innebär förändringen att förslag där alliansen och SD är överens går igenom eftersom ordförande har utslagsröst. Förslag där alliansen och S är överens går igenom ”av egen kraft”.

– För att beslut ska kunna fattas krävs alltså att minst två block är överens. Kravet på samarbete blir därmed överordnat politisk positionering, skriver Palmgren, Gustavsson och Bruun.

De anser att förslaget är det bästa för alla och öppnar ett låst läge.

– Detta förslag kräver en hög grad av samarbete, något som kommer att gynna verksamheten, skriver de.

John Bruun (L). Foto: Urban Önell
John Bruun (L). Foto: Urban Önell

Pär Palmgren dementerar att M-ledningen i Stockholm varit i kontakt med honom och avrått från samarbete med SD, vilket Dagens Industri rapporterade på tisdagen.

Han markerar också att partiet centralt inte kan besluta om sådant eftersom de lokala partiorganisationerna är självständiga.

– Inom Moderaterna i Hässleholm förbehåller vi oss rätten att diskutera vilka eventuella konstellationer som kan vara aktuella för samarbete. Detta utan påbud uppifrån, skriver han i ett separat pressmeddelande med rubriken ”Klargörande kring den senaste tidens spekulationer rörande Moderaterna i Hässleholm”.

Han tillbakavisar samtidigt mediauppgifter om att M och SD fört långtgående diskussioner om samarbete och redan hade gjort upp i detalj om hur olika poster skulle fördelas.

– Alliansen har inte fört några diskussioner (långtgående eller andra) med SD. Ej heller med några andra partier. Vi har enbart resonerat inom alliansen. SD har dock vid flera tillfällen presenterat förslag om samarbete med hög detaljeringsgrad för oss. Vårt svar har hela tiden varit att för vår del ska våra medlemmar först få säga sitt, därefter ska vi inom alliansen prata oss samman. Vi har nu tagit del av medlemmarnas synpunkter och beslutat att något samarbete åt något håll för närvarande inte är aktuellt, skriver Palmgren.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se