Gruppen-3a-328x120

Fibernätet slogs ut av överbelastningsattack?

Fibernätet slogs ut av överbelastningsattack?

En del hässleholmare missade Kalle Anka på julafton eftersom fibernätet låg nere. Hos många fungerade varken internet, tv eller telefon mer än sporadiskt under julhelgen.

Cirka 700 kunder påverkades mer eller mindre när delar av fibernätet i Hässleholms kommun drabbades av något som tros vara en överbelastningsattack. Samtliga tillhör Hessleholm Networks fibernät som kommunen nyligen köpte av Mathias Berglund. Han fick personligen rycka ut på lillejulaftons kväll för att lokalisera felet. Kommunens fiberorganisation är inte anpassad för att sköta drift och underhåll av fibernätet, men har nu det ansvaret för Hessleholm Networks nät.

Fiberinkopplingen tar inte stor plats i huset.
Fibernätet slogs ut i delar av Hässleholm under julhelgen.

Både hushåll och företag finns bland de berörda fiberkunderna. Garnisonsområdet drabbades värst, men även Gäddastorp hade stora problem med fibernätet till och från under veckan före jul och sedan med ökad intensitet från och med lillejulafton.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Kunderna har störts på ett sätt som verkligen är beklagligt, säger kommunens fibersamordnare Pernilla Rydmark.

Efter ett möte om problemen på tisdagsförmiddagen bekräftar hon att det troligen handlar om en så kallad överbelastningsattack.

– Ja, men vi vet inte var den kommer ifrån. Vi har ingen anledning att tro att någon skulle attackera oss med något speciellt syfte. Det behöver inte ens vara externt, det skulle kunna vara dåligt konfigurerad utrustning, att folk har fått nya grejer installerade till jul med mera, säger hon.

Hon bekräftar också att kommunens fiberorganisation, vars uppgift annars är att bygga ut fiber, för närvarande ”driftar” den delen av fibernätet som följde med köpet av Hessleholm Network. Anledningen är att kommunikationsoperatören Via Europa inte har avtal för detta nät och därför inte ansvarar för drift och underhåll som för resten av kommunens nät.

Kommunens fibersamordnare Pernilla Rydmark var lättad efter beslutet i fullmäktige.
Kommunens fibersamordnare Pernilla Rydmark bekräftar att fibernätet troligen utsattes för en överbelastningsattack.

Kommunen har ansvaret tills den försenade upphandlingen av kommunikationsoperatör är klar, förhoppningsvis i februari, och den tekniska plattformen kommer på plats. Någon extra personal har inte tagits in, förutom att en teknikertjänst följde med i köpet av Hessleholm Network.

– Det har fungerat tills nu. Vi hade lite bekymmer tidigare i höstas, men inte i närheten av detta, säger Pernilla Rydmark.

Nu fick fiberorganisationens tekniker be Mathias Berglund om hjälp. Han tycker att han borde ha blivit tillfrågad tidigare, men berättar att ryckte ut på lillejulaftons kväll och sedan ägnade större delen av helgen åt att felsöka.

– Vi kunde sedan spåra upp de klienter som stört och koppla om dem, förklarar han.

Något fel på själva nätet var det inte.

Mattias Berglund säljer Hessleholm Network. Foto: Berit Önell
Mathias Berglund fick hjälpa till att felsöka i numera kommunägda Hessleholm Networks fibernät. Foto: Berit Önell

– Mathias Berglund kan nätet så vi kunde få viss hjälp av honom. Idag har vi fått ytterligare extern hjälp, berättar Pernilla Rydmark.

Målsättningen är att få nätet stabilt under de närmaste dagarna och också att om möjligt hitta orsaken till överbelastningen.

– Helt stabilt blir det nog inte förrän vi har migrerat in Hessleholm Networks nät i stadsnätet, säger Pernilla Rydmark.

Hon säger vid middagstid på tisdagen att nätet fungerat för de flesta sedan annandagens kväll, jämfört med bara kortare stunder i taget tidigare under helgen. Tre kunder är då bortkopplade och kommer att få utrustning utbytt.

Enligt Pernilla Rydmark har de drabbade kunderna informerats via mejl, i de fall fiberorganisationen haft tillgång till mejladresserna.

På måndagen kom viss information också ut på fibernätets Facebooksida.

– Men vår tanke är att vi inte ska använda den sidan till information om Hessleholm Networks nät, vi vill inte blanda ihop de olika näten, då börjar kanske även de som inte är berörda undra och ställa frågor, säger Pernilla Rydmark.

Mikael Kullberg på Nyckelvägen fick nätet tillbaka någotsånär stabilt först vid middagstid på tisdagen. Han berättar att det varit enstaka problem ända sedan kommunen tog över i slutet på oktober. I början på julveckan hade han tre avbrott.

– Men på lillejulafton brakade det ihop rejält, berättar han.

Han har viss förståelse för att saker och ting kan gå sönder, även om det kan vara frustrerande att inte ha tillgång till internet. För egen del tycker han dock att det värsta är bristen på information.

– De skickade bara ut ett enda sms om att det var problem, berättar han.

Själv mejlade han flera gånger till Pernilla Rydmark, som också svarade honom att teknikerna arbetade för att lösa problemen.

– Så hon har ju i alla fall min mejladress, konstaterar han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se