torsjö live vers2

Paviljongflytt för 2,6 miljoner beslutad

Paviljongflytt för 2,6 miljoner beslutad

Natten till onsdagen vandalierades musikpaviljongen. På förmiddagen beslöt tekniska nämnden att godkänna anbudet för flytten, men paviljongväktarna står kvar, från vänster Leif Henningsson, Evert Storm och Ronny Larsson. Foto: Berit Önell
Natten till onsdagen vandalierades musikpaviljongen. På förmiddagen beslöt tekniska nämnden att godkänna anbudet för flytten, men paviljongväktarna står kvar, från vänster Leif Henningsson, Evert Storm och Ronny Larsson. Foto: Berit Önell

Anbudet för flytten av musikpaviljongen klubbades på onsdagsförmiddagen av tekniska nämnden och dess arbetsutskott. Som väntat var ledamöterna oeniga i båda instanserna. I nämnden blev röstetalen 6-4 för att godkänna anbudet där samtliga rödgröna var för. M och SD röstade nej medan KD:s Arne Dahlström avstod. FV:s Ernst Herslow var frånvarande och ersatt av en SD-ledamot.

Paviljongväktarna Evert Storm, Leif Henningsson och Ronny Larsson mottog beskedet på plats vid paviljongen som natten till onsdagen återigen utsattes för skadegörelse.

Evert Storm fick besked om tekniska nämndens beslut direkt efter sammanträdet.
Evert Storm fick besked om tekniska nämndens beslut direkt efter sammanträdet.

Moderaternas Andreas Novotny ville först ha återremiss med anledning av den höga budgeterade kostnaden för flytten, som nu stigit ytterligare, från totalt cirka 2,5 miljoner till totalt cirka 2,6 miljoner kronor. Yrkandet fick stöd av de tre SD-ledamöterna Michael Strömberg, Ulf Berggren och Jonny Dolkov, men gick inte igenom och i den följande voteringen hade den styrande minoriteten, som alltid i nämnderna, majoritet. Majoriteten bestod denna gång av Lars Olsson (C), Benny Pettersson (S), Pia Litbo (S), Agneta Söderberg (S), Ronny Ebbesson (MP) och Per-Åke Purk (V).

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Evert Storm var på plats vid musikpaviljongen redan klockan halv sex på morgonen. Han upptäckte då att två av de utsirade pelarna, balustrarna, i paviljongens balustrad slitits loss och kastats på gräsmattan. Någon hade slitit sönder ljusslingan som paviljongvännerna satt upp inför julhelgen. Julgranen som stod framför paviljongen återfanns i Café Verums soptunna. Café Verum  har varit möteslokal för paviljongvännerna och föreståndaren Helena Karlsson var den

Ytterligare en bilaster slets loss från paviljongens balustrad och både den och julpynt kastades iväg.
Ytterligare en baluster slets loss från paviljongens balustrad och både den och julpynt kastades iväg under natten.

som startade namninsamlingen för ett bevarande av paviljongen i Officersparken.

– Det här är inget pojkstreck utan ett genomtänkt sabotage och en markering även mot Café Verum, säger Leif Henningsson som snabbt kom till undsättning när Evert ringde.

De tre väktarna är nu inställda på att vaka över paviljongen dygnet runt.

– Det drar nog ihop sig till nattskift nu, säger Leif Henningsson.

Vid kvart över tio-tiden fick Evert Storm samtal från SD-ledaren Ulf Erlandsson som då fått besked om att beslutet var klart i tekniska

Vandalerna hade tryckt ner julgranen i Café Verums soptunna.
Vandalerna hade tryckt ner julgranen i Café Verums soptunna.

nämnden. Han hade då fått en hälsning från sina partikamrater i nämnden: ”Nu kör de. Skydda paviljongen nu!”

Evert Storm är fast besluten att fortsätta värna paviljongen.

– De kan inte göra någonting så länge vi är här, säger han.

Ronny Larsson anser att beslutet är mycket olyckligt.

– De har kanske inte ens majoritet för det. Flera företrädare från olika partier har reagerat på den höga kostnaden och dessutom kan majoritetsförhållandena i kommunen inom kort förändras, säger han.

Paviljongaktivisterna överklagar nu tekniska nämndens beslut till både länsstyrelsen och förvaltningsrätten. De

Viktoria Persson tänker inte ge upp om paviljongen. Beslutet i tekniska nämnden är redan överklagat av paviljongvännerna.
Viktoria Persson tänker inte ge upp om paviljongen.

grundar överklagandet, som redan var förberett, på två punkter. Dels menar de att flytten av bara delar av

paviljongen strider mot detaljplanen eftersom det mesta måste byggas nytt, alltså handlar det om rivning och nybyggnation, inte flytt. Dels hävdar de att priset är så mycket högre än köpeskillingen för tomtmarken att kommunen subventionerar byggföretagaren med 1,5 miljon kronor, vilket strider mot kommunallagen, särskilt eftersom ingen värdering av tomten skett och ingen annan erbjudits att ge ett bud.

De begär också inhibition tills deras överklagande behandlats.

Under dagen ansluter fler av paviljongens vänner. Bland dem Viktoria Persson som inte tvekar att skydda paviljongen med sin kropp, trots att hon passerat de 80.

– Jag tänker inte ge mig, säger hon och förklarar att hon är beredd att kedja fast sig vid byggnaden om det skulle behövas.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se