torsjö live

Klart för omedelbar flytt av paviljongen

Klart för omedelbar flytt av paviljongen

Officersparken och musikpaviljongen skulle kunna användas vid Europaforum, tycker "Paviljongens vänner" som redan fått många att skriva på för en folkomröstning. Foto: Berit Önell
Politikerna i tekniska nämnden har nu gett klartecken för den omstridda flytten av musikpaviljongen från Officersparken till andra sidan kaserngården på T4-området. Foto: Berit Önell

Flytten av den omstridda musikpaviljongen kan ske omedelbart sedan tekniska nämnden nu beslutat om starttillstånd för entreprenören.

Det förklarade tekniska nämndens ordförande Lars Olsson (C ) vid en presskonferens klockan 13 på onsdagen, efter sammanträden i både nämnden och dess arbetsutskott. Representanter för den styrande minoriteten i kommunledningen närvarade också vid presskonferensen: kommunfullmäktiges ordförande Irene Nilsson (S), kommunstyrelsens vice ordförande Joachim Fors (S), kommunalrådet Mats Sturesson (C ), Per-Åke Purk (V) och Hans-Göran Hansson (MP).

Tekniska nämndens ordförande Lars Olsson C ) och tekniske chefen Mats Svensson försvarade den budgeterade kostnaden på 2,6 miljoner kronor för att flytta musikpaviljongen. Foto: Berit Önell
Tekniska nämndens ordförande Lars Olsson (C) och tekniske chefen Mats Svensson försvarade den budgeterade kostnaden på 2,6 miljoner kronor för att flytta musikpaviljongen. Foto: Berit Önell

Den stora uppslutningen från de styrande gav en signal om hur känslig, och viktig, frågan är. Samtidigt har protesterna från allmänheten också skärpts och aktivister förbereder sig för att vaka över paviljongen dag och natt.

Allt fler politiker har den senaste veckan ifrågasatt den sent omsider presenterade höga flyttkostnaden. Det visade sig också i voteringar, reservationer och protokollsanteckningar vid onsdagsförmiddagens sammanträden som enbart hade paviljongflytten på dagordningen.

Tekniska nämnden beslöt inte bara att genom så kallat avrop i ramavtal godkänna entreprenören Erlandsson bygg i syds offert för själva flytten på 1 950 000 kronor. Totalbudgeten på 2 592 000 kronor, alltså cirka 100 000 kronor dyrare än den som avslöjades dagarna före jul, antogs också och entreprenören fick starttillstånd. Protokollet justerades också omedelbart.

– Nu är det upp till entreprenören när de vill börja, förklarade Lars Olsson.

Ledande företrädare för den styrande minoriteten var på plats vid tekniska nämndens presskonferens om paviljongflytten, från vänster Per-Åke Purk V ), Hans-Göran hansson MP) och Irene Nilsson S)S).
Ledande företrädare för den styrande minoriteten var på plats vid tekniska nämndens presskonferens om paviljongflytten, från vänster Per-Åke Purk (V), Hans-Göran Hansson (MP) och Irene Nilsson (S).

Tekniske chefen Mats Svensson förtydligar att byggstartmöte hålls först den 4 januari och det normala är att arbetet börjar först därefter. Formellt finns dock inga hinder mot att entreprenören startar tidigare.

– De tar nu över ansvaret, säger Lars Olsson.

Det första som då händer är troligen att området inhägnas och två byggarbetsplatser upprättas, en vpå paviljongens nuvarande plats och en på den nya platsen. Sedan kommer den nya placeringen att förberedas innan delar av paviljongen rivs för att taket, fönsterbågarna och trappstenarna ska kunna flyttas till den nya paviljongen. Enligt planen ska hela arbetet vara klart den 30 april.

Lars Olsson förklarade att kommunen inte kommer att köra bort paviljongaktivisterna.

– Det blir byggarens ansvar. De ansvarar för miljö och säkerhet på sitt arbetsområde, säger han.

Enligt kommunalrådet Mats Sturesson C ), till vänster, uppfyller beslutet att flytta paviljongen samma demokratiska krav som ett beslut om ändring av en grundlag. Per Nilsson, biträdande teknisk chef, närvarade också vid presskonferensen.
Enligt kommunalrådet Mats Sturesson (C), till vänster, uppfyller beslutet att flytta paviljongen samma demokratiska krav som ett beslut om ändring av en grundlag. Per Nilsson, biträdande teknisk chef, närvarade också vid presskonferensen.

Av totalkostnaden ska cirka 325 000 kronor täcka projektering, administration med mera. Oförutsedda kostnader beräknas till cirka 15 procent. Men totalkostnaden kan bli högre än 2,6 miljoner kronor, summan är bara en beräknad budget, arbetet utförs på löpande räkning och något tak för vad det får kosta finns inte.

Nämnden godkände dessutom ett tillägg om att el ska dras fram till den nya paviljongen på andra sidan kaserngården.

SD och M reserverade sig och L och KD lämnade protokollsanteckningar.

– Vi är inte emot en flyttning av paviljongen, dock kommer den totala kostnaden med föreslagen offert bli betydligt dyrare än vad som har uppfattats från början, skriver Arne Dahlström (KD) som inte deltog i besluten.

Liberalerna anser att det blir alldeles för kostsamt att riva och flytta musikpaviljongen.

-Det kan inte vara ekonomiskt försvarbart att lägga minst 2,5 miljoner kronor på projektet, och troligen kommer det att kosta mer än så. Vi vill därför att den ska vara kvar på samma plats, skriver ersättaren Sievert Aronsson i sin protokollsanteckning.

Lars Olsson sade sig inte förstå argumenten.

– Det finns väl två aspekter, antingen anser det att det blir för dyrt, det vill säga att det kostar för mycket, eller ifrågasätter de upphandlingen, säger han.

Att ifrågasätta köpeskillingen för tomten i förhållande till flyttkostnaden menar han är att ifrågasätta upphandlingen.

– Det ligger inte på oss i tekniska nämnden att ifrågasätta kostnaden eller rimligheten. Ansvaret ligger på dem som beslutat om detaljplanen (2009). Vi har inte mandat att gå ifrån en detaljplan. Vi har sålt marken och har ett avtal, nu vill vi fullfölja avtalet, säger han.

Joachim Fors S), vice ordförande i kommunstyrelsen.
Joachim Fors (S), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Dessutom påpekar han att planen har varit uppe i kommunfullmäktige även i februari 2016 och att tekniska nämnden inte på nytt kan ta ställning till den.

Mats Sturesson betonar att det inte går att likställa kostnaden för att iordningställa en byggrätt till en byggherre med nivån på köpeskillingen.

– Det är sällan det går med vinst. Vinsten ligger i samhällsbygganden, exempelvis i form av verksamheter eller bostäder. Vi måste ta de kostnaderna för att kunna erbjuda byggrätter i centralt läge så att vi kan skapa samhällsutveckling, säger han.

Han menar också att kommunens gängse prislista för byggrätter i motsvarande läge tillämpats.

Enligt Mats Sturesson handlar det nu om att verkställa detaljplanen.

– Den är beslutad i kommunfullmäktige två gånger med ett allmänt val däremellan. Det innebär ett lika starkt stöd som det som krävs vid förändringar i vår grundlag, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se