logga-ligg-tjock

Insändarsidor för gräsrötter?

Insändarsidor för gräsrötter?

Norra Skånes insändarsida idag talar ett tydligt språk. När det politiska skeendet i Hässleholms kommun, med tanke på vad som varit och nu pågår, verkligen behöver speglas i debatt och åsikter på insändarsidan visar denna på något helt annat. Till tals kommer ”utbildningspolitiska talespersoner för M,L,C och KD, ”huvudskyddsombud” för kommunal Skåne och Vårdförbundet, partiledare för KD, ”ekonomiskpolitisk talesperson” för KD och en riksdagsledamot för samma parti.

De som här nämns tillhör alla de etablissemang som har alla möjligheter att komma till tals i andra sammanhang. Trots allt prat om nödvändigheten att låta gräsrötterna komma till tals tycks det inte slå igenom på det begränsade utrymme insändarsidan i NSk fortsatt utgör.

Undertecknad vet att de står lokala insändarskribenter i kö med högst aktuella frågor rörande vår kommun och vad som här försiggår.

Frilagt har på ett föredömligt sätt följt upp och granskat en rad mer eller mindre tvivelaktiga turer kring bl.a. Musikpaviljongen. Detta både på politisk nivå och på tjänstemannanivå. Nödvändig granskning på dessa områden tycks på sistone i hög grad missats av NSk. Om så är fallet och varför granskning uteblivit får NSk själva svara på.

Hursomhelst vad som här sagts visar nödvändigheten av tredje statsmakten och medias granskning. Till sist ska vi vara tacksamma för att vi har Frilagt och därmed mer än en medieaktör som granskar olika ”företeelser” i vår kommun.

Ronny Larsson i Kvistalånga 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se