torsjö live

Varför är förtroendet så lågt?

Varför är förtroendet så lågt?

Varför har medborgarna så lågt förtroende för politiker och tjänstemän i Hässleholm kommun? Med anledning av resultatet i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning i höst ställde Frilagt frågan till fem slumpvis utvalda personer.

Hässleholms index har inte förbättrats sedan förra undersökningen, hösten 2014, när det gäller avsnittet inflytande där förtroende ingår tillsammans med möjlighet att påverka, få information och kontakt med ansvariga. Förra gången var index 28, nu 27, men försämringen är inte statistiskt säkerställd. Hässleholm ligger fortfarande betydligt lägre än genomsnittet för kommunerna när det gäller samtliga frågor i avsnittet.

Resultaten var inte heller lysande för de två övriga avsnitten, hur medborgarna ser på kommunen som en plats att leva och bo på och hur de ser på kommunens verksamheter. I jämförelse med genomsnittsresultatet för deltagande kommuner i samma storleksklass hade Hässleholm inte högre poäng på någon punkt, lägre på de flesta och några där det inte var säkerställt högre eller lägre. I jämförelse med genomsnittet för samtliga 136 deltagande kommuner var resultatet högre i Hässleholm när det gäller kommunikationer, kultur och gymnasieskola, annars lägre på de flesta frågor och inte säkerställt på några.

1 200 personer i åldern 18-84 år fick möjlighet att ställa upp i SCB:s undersökning. 40 procent svarade.

När Frilagt gick ut med sin fråga var det bara män som ville svara. Samtliga tillfrågade kvinnor uppgav att de inte var insatta i politiken och därför inte ville uttala sig.

Berit Önell

 

enkat-medborgarundersokning-anders-olssonAnders Olsson, 60+
Norra Sandby:

– Det är inte konstigt att förtroendet för dem minskar allt mer. Paviljongen är bara ett exempel på att de väljer att inte lyssna på vad medborgarna tycker om saken. Politikerna lever i sin värld och lyssnar allt mindre på lokalbefolkningen.

enkat-medborgarundersokning-olle-andersson

Olle Andersson, 70+
Hässleholm:
– Det är inte förvånande. De rör till för mycket, först bestämmer de en grej sen blir det en annan. Man får ingen uppfattning om vad de håller på med egentligen.

 

enkat-medborgarundrsokning-per-ove-fridwall

 

Per-Ove Fridwall, 60+
Ignaberga:

– Förtroendet för politiker i kommunen minskar för att de inte sköter sig bra, med tanke på de stora diskussionerna kring badhuset och paviljongen.

 

enkat-medborgaundrsokning-dan-arvidsson

Dan Arvidsson, 50+:

– Politiken går åt fel håll. Det krävs rättvisare system när det gäller exempelvis arbetslöshet. Politikerna borde sänka sina löner för att känna hur det är att leva på aktivitetsstöd. Då skulle de kanske kommit på bättre lösningar.

 

enkat-medborgarundersokning-edin-hadziahmetovic

Edin Hadziahmetovic, 35
Tyringe:

– Det finns ingen anledning att misstro politikerna och tappa förtroendet. Istället för att döma politikerna så borde man inse att man ibland måste kompromissa mellan förändringar utifrån omständigheterna och förutsättningarna.

 

Text och foto enkät:
Leman Hadziahmetovic

Läs tidigare artikel i ämnet:
12/12 Lågt förtroende för Hässleholms kommun

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se