torsjö live vers2

Nonchalans mot väljarna

Nonchalans mot väljarna

Om Sverigedemokraterna och deras politik kan var och en av oss tycka vad vi vill.
Ta del av partiets politik kan vi göra på partiets hemsida. Den innehåller dessvärre, likt andra partiers, inte särskilt mycket konkret utan mest till intet förpliktigande högtravande prat.
Mera uppenbart är att SD fick stort stöd i väljarkåren, vilket ingen kan bortse ifrån. I Hässleholms kommun lade i stort sett var fjärde väljare sin röst på SD.
När så Socialdemokraterna tillsammans med andra partier ser till att moderaten Per Palmgren blir oppositionsråd vittnar det om politiskt oförstånd. SD borde med tanke
på valresultatet haft den posten.
Vad som synes än värre är att detta agerande visar en häpnadsväckande nonchalans mot de många väljare som faktiskt röstade på SD.
Vi möts nu av uttalande från, ”hon som vet bättre än oss lantisar”, moderaten Anna Kinberg Batra där hon gör klart att dörren är stängd för SD. Batras kännedom om det politiska styrkeförhållandet i våra kommuner tycks begränsat. Hon säger till DI:
– Jag vill inte att vi moderater inleder samarbeten med Sverigedemokraterna på någon nivå –
Nå, som tidigare nämnts är hon stockholmare och vet bäst. Batras syn på samarbete med SD bekräftas såvitt kan förstås av M:s partisekreterare Tomas Tobe’.
Demokrati är som undertecknad ser det de mångas möjlighet till inflytande. Vår representativa demokrati tycks med tanke på vad som ovan sagts fungera dåligt och bör snarast ersättas med mera direktdemokrati av Schweizisk modell.
Undertecknads egen syn på politik och politiska meningsmotståndare är att inbjuda till debatt och därmed agera ”nära” motståndaren. Det politiska etablissemang som från början har gjort klart att ”dom där tar vi inte i med tång” har självklart bäddat för SD:s framgång och gett den ”farliga” motståndaren fritt spelrum.
Sverigedemokraterna är hur som helst på väg att bli en del av politikeretablissemanget. Detta kan förhoppningsvis leda till att partiet tvingas ta ställning i andra frågor än flykting- och invandrarfrågor. Sverigedemokraterna är naturligtvis sårbara i exempelvis frågor rörande ersättningar och arvoden till politiker. En rad lycksökare har utan tvekan sökt sig till partiet mer med omtanke om den egna plånboken än av ideologiska skäl.
En tvekan hos övriga politiska partier att ta upp denna frågan kan möjligtvis bero på att man själva ”sitter i glashus”.
Undertecknad som är politiskt obunden vill till sist påpeka att jag, med tanke på dom synpunkter jag framför, inte i något avseende stöder SD eller något annat politiskt
parti.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se