torsjö live vers2

Jacob Karlsson tar över T4-området

Jacob Karlsson och K-fastigheter köper det närstående bolaget Brinova med alla dess fastigheter på T4-området i Hässleholm. Därmed tar K-Fastigheter över nästan hela området. Samtidigt förvärvar Brinovas moderbolag Brinova Fastigheter ett pågående bostadsprojekt i Eslöv av K-fastigheter. Det skriver Brinova Fastigheter i ett pressmeddelande på tisdagen. Brinova Fastigheters styrelseordförande Erik Selin äger 49 procent av […]

Brister i demokratin

Vem stod för vad i frågan om Musikpaviljongen och folkomröstning? Svaret på frågan hittar ni i kommunfullmäktiges beslut i ”Ärende om folkomröstning till följd av folkinitiativ, ärende 4,Kommunfullmäktige 2016-06-13”. Ja till folkomröstning sa 14 ledamöter från SD, 3 från L, 2 från FV och 1 från M. I det dokument till vilket hänvisas ovan framgår således med […]

Alliansen tar över och vill omorganisera

Den borgerliga alliansen tar över ledningen i Hässleholms kommun och kräver att kommunstyrelsen och nämnderna upplöses. Det blev resultatet av måndagskvällens extrainsatta kommunfullmäktige. Efter en tuff debatt inför stor publik röstades det rödgröna styrets förslag till reviderad budget ner av övriga partier. Därmed kommer den styrande minoriteten att ställa sina ordförandeposter till förfogande. Men de […]