Gruppen-3a-328x120

Alliansen tar över och vill omorganisera

Alliansen tar över och vill omorganisera

Röda salongen i kulturhuset var fullsatt vid kommunfullmäktiges extra sammanträde på måndagskvällen. Foto: Urban Önell
Det var trångt i röda salongen i kulturhuset vid kommunfullmäktiges extra sammanträde på måndagskvällen. Foto: Urban Önell

Den borgerliga alliansen tar över ledningen i Hässleholms kommun och kräver att kommunstyrelsen och nämnderna upplöses. Det blev resultatet av måndagskvällens extrainsatta kommunfullmäktige.

Efter en tuff debatt inför stor publik röstades det rödgröna styrets förslag till reviderad budget ner av övriga partier. Därmed kommer den styrande minoriteten att ställa sina ordförandeposter till förfogande. Men de borgerliga nöjer sig inte med det eftersom de då fortfarande skulle ha minoritet i nämnderna. De begär ett extra fullmäktige till för att omorganisera nämnderna.

Det var mer än fullsatt i röda salongen när kommunfullmäktige skulle besluta om förslaget till reviderad budget, eller egentligen om det skulle bli ett maktskifte med anledning av att det rödgröna minoritetsstyrets budget röstades ner i november. De rödgröna aviserade redan då sin avgång, men har sedan sagt sig vänta på att en ny majoritet med alliansen, SD och FV ska presenteras. Annars ansåg de inte att det fanns stöd i kommunallagen för att upplösa nämnderna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Allianspartierna har dock inte varit beredda att inleda ett direkt samarbete med SD, något som M-ledaren Anna Kinberg Batra också tydligt tog avstånd ifrån i december. Ett indirekt samarbete verkar däremot inte vara något problem på riksplanet längre.

Applåder och burop

Debatten i fullmäktige pågick i två timmar och anklagelserna var emellanåt hårda från alla håll. Åhörarna applåderade när ”deras” ledamöter sagt något som föll dem i smaken och buade åt andra talare.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S)anklagade Sverigedemokraterna för att bara vara ute efter att fälla styret när de tillsammans med Folkets väl röstade på alliansens budget vid fullmäktigesammanträdet i november. Sedan dess har det politiska läget varit oklart.

– Det är aldrig bra att inte veta vem som ska styra kommunen, sa Lena Wallentheim och förklarade att förslaget till reviderad budget var ett försök att gå alliansen till mötes.

Intresset från de andra partiernas sida var svalt.

Pär Palmgren (M). Foto: Urban Önell
Pär Palmgren (M).

– Fler i fullmäktige stödde vår budget än de styrandes. Skulle vi inte våga lägga en alternativ budget av rädsla för att vinna, undrade oppositionsrådet Pär Palmgren (M).

Patrik Jönsson (SD) menade att Lena Wallentheim med flera reviderat sin budget som en panikåtgärd för att slippa lämna sina poster.

– Det handlar inte bara om budgeten. Vi saknar faktiskt fullständigt förtroende för er, sa han.

Han ansåg att de rödgröna misskött många ärenden.

– Ni har fullständigt förstört förtroendet för politikerna genom ert agerande i paviljongfrågan, sa han.

Han tog också upp fördelning av ordförandeposterna i nämnderna efter valet 2014 då de rödgröna gjorde upp med alliansen trots att SD och FV är större, indragningen av fria resor för funktionshindrade till daglig verksamhet, tomter som köps till överpris, kall mat till pensionärerna och ökad sjukfrånvaro.

Demokratin i fara?

Dolores Öhman (MP) gav en helt annan verklighetsbeskrivning när hon framhöll vad de styrande lyckats med.

-Vårt styre har inte hamnat i ständiga skandaler och svävande affärer, sa hon i ett långt anförande där hon hävdade att demokratin är i fara i Hässleholms kommun.

Hon hävdade att kommunen är på väg att bli ledande i Sverige i att bryta mot grundläggande demokratiska principer.

– Samförstånd är en förutsättning för en stabil demokrati. De två senaste åren har det inte varit några stora problem i nämnderna i Hässleholms kommun att hitta samförstånd över partigränserna. Det har dock varit mycket svårt i fullmäktigesalen. Så svårt att demokratin håller på att äventyras, deklarerade hon.

Hon kritiserade att M, L och KD sökte stöd hos SD och vädjade till dem att tänka om.

– Jag utmanar er att ta ledningen i att föra fram en hållbar opposition som tålmodigt väntar i två år tills väljarna bestämmer själva om Hässleholms riktning ska ändras eller inte, sa hon.

Hon fick svar på tal.

– Det ena inlägget är tokigare än det andra. Nej, väljarna har inte valt er för att ni ska styra. C var ju i alliansen före valet, sa Björn Widmark (FV) och menade att det är fullt demokratiskt att försöka få majoritet för en bättre politik.

Han undrade också varför Hans-Göran Hansson (MP) inte tagit tillbaka sitt uttalande om att FV skulle vara ett rasistiskt parti.

Hansson svarade att han stod fast vid det.

– Björn Widmark har upprepade gånger här i fullmäktige sagt att det är för många människor på jorden. För mig är det ett rasistiskt uttalande, förklarade han.

Lena Wallentheim (S)
Lena Wallentheim (S)

Lena Wallentheim tyckte inte att paviljongen platsade som skandal i jämförelse med trygghetsboendet Pärlan, det dyra parkeringsgaraget på Norra Station med mera.

– Efter de skandalerna hade Moderaterna i Hässleholm det största fallet i hela landet i valet 2014, från 14 till 8 mandat, påminde hon och undrade om väljarnas önskan verkligen var en M-styrd budget.

De rödgröna betonade att de i sin budget ville satsa 10 miljoner kronor mer på skolan där elevantalet ökat kraftigt. Oppositionen påminde istället om konsulten som hävdade att skolan i Hässleholm både är överbudgeterad med 50 miljoner kronor och håller för låg kvalitet.

John Bruun (L) ville inte delta i vad han kallade pajkastningen, men gick upp i talarstolen ändå.

– Jag måste bemöta vissa saker. Demokratin upphör inte om vi röstar nej ikväll, betonade han.

Kunde gjort annorlunda

I slutet av debatten lade Pär Palmgren fram sitt förslag till lösning på det parlamentariska problemet. Men först medgav han att mycket som han och hans parti gjort kunde gjorts annorlunda.

– Det gäller bland annat förhandlingarna efter valet, den svävande affären och paviljongen. Jag är den förste att medge att vi kunde gjort på annat sätt, men jag är viss om att vi är på väg uppåt igen, sa han.

Fullmäktiges ordförande invände att fullmäktige inte nu kunde ta beslut om en ny politisk organisation.

– Men jag ska komma med ett yrkande som ni inte kan säga nej till, försökte Palmgren.

Han anknöt till ett av de uppdrag som fullmäktige beslöt om i november 2015, en förändring av nämndsorganisationen med bland annat sammanslagning av nämnder. Genom att utgå från ett befintligt ärende kan alliansen med stöd av kommunallagen kräva ett extra sammanträde och upplösa nämnderna.

Samarbete mellan tre block

Pär Palmgren utvecklade det förslag som alliansen presenterade redan före jul om fördelning av platserna i nämnderna med 50 procent till de rödgröna och 25 procent till de andra två blocken, det vill säga alliansen respektive SD – FV. Alliansen tar ordförandeposterna och får utslagsröst, men måste samarbeta med minst ett block för att få igenom sina förslag.

– Samarbete är enda vägen framåt. Vi har tre block och vi kan inte bortse från något parti. Samtliga ska ges möjlighet att påverka kommunens utveckling, förklarade Palmgren.

Alliansen ska ta alla ordförandeposter och de två övriga blocken dela på vice ordförandeposterna

Enligt förslaget ska byggnadsnämnden och miljönämnden slås ihop till en nämnd, liksom kulturnämnden och fritidsnämnden.

Inget omedelbart beslut

Pär Palmgren ville att fullmäktige skulle ta ett extra sammanträde omedelbart, men det gick Irene Nilsson inte med på. Hon krävde också underskrifter av en tredjedel av fullmäktiges ledamöter, vilket hon fick vid mötets slut. Men tid för ett nytt möte ville hon återkomma om.

Efter sammanträdet var SD:s ledamöter på gott humör.

– Det här var det bästa som kunde hända hässleholmarna, sa Patrik Jönsson.

Pär Palmgren förklarade att han var nöjd med utfallet.

– Vi vill ha ett samarbete och vi kommer att bjuda till för att klara det, sa Pär Palmgren (M).

Partikamraten Douglas Roth ansåg att det pågått ett ställningskrig den senaste tiden, med en majoritet i nämnderna och en annan i fullmäktige.

– De har älskat att köra över varandra. Att sedan skylla på att vissa inte är demokratiska är liksom lite tråkigt att höra. Samarbetsvilja måste finnas från alla håll, sa han.

Lena Wallentheim kritisk

Lena Wallentheim hävdade inte längre att kommunallagen hindrar att nämnderna upplöses, men hon var kritisk till Palmgrens förslag.

– Jag är oerhört kritisk till tanken att bilda en ny organisation med jämna antal ledamöter för att ordförande ska få utslagsröst. På det sättet kan de styra utan formell majoritet, sa hon.

De rödgröna kommer nu att avsäga sig presidieplatserna. Exakt när det sker är oklart, men de har tidigare talat om att avgå den 1 mars. Att bereda ett beslut om en ny politisk organisation kan också ta tid.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se